کد خبر : 19589

عبدالرضا هادی زاده

مساله فقط «آخوندی» نیست

مشکل از عباس آخوندی نیست.مشکل از نهادهای نظارتی حاکمیتی است، که فردی که سال ها مردم را به دیده تحقیر نگاه کرده، مسکن آنها را مزخرف دانسته،در کارنامه خود چندبرابر کردن قیمت زمین و مسکن و حمل و نقل را ثبت کرده و در نامه استعفای خود میگوید پاسدار لیبرالیسم بوده، اما حداقل در دولت اخیر 60ماه بر مسند حکمرانی و یکه تازی روی خون ۲۰۰ هزار شهید می نشیند و بعد با پررویی میگوید افتخار میکنم برای مردم خانه نساختم!
 
جمهوری اسلامی سال هاست در تحریم لیبرال ها قرار دارد؛ فریاد بزنیم که آخوندی ها با یقه بسته و افکار لیبرال هیچ نسبتی با جمهوری اسلامی خمینی و خامنه ای ندارد. وقتی امیدی به محاکمه لیبرال ها و اشراف اینچنینی نیست راه عبور از این تحریم فریاد و قلم ها هستند، راه دور زدن این تحریم، دور نخوردن از شعارهای فریب کارانه انتخاباتی است، راه عبور از تحریم عبور از لیبرال های داخلی است،  راه تبیین است، تحلیل است، گفتمان سازی است.
 
خودتحریمی و مدیران مفتخر به پادویی اندیشه های لیبرال، راه را برای تحریم های خارجی باز گذاشته است. وگرنه تحریم خارجی بدون مکمل های داخلی اش منجر به یافتن ضعف ها و استحکام ساخت درونی کشور می شود.
 
اما مساله فقط آخوندی نیست. رئیس دولتی که آمریکا را «کدخدا» معرفی می کند، وزیر بهداشتی که به اعتراف خودش «پرادو» را فروخته چون امنیت نداشته(!) و «پورشه کاین» خریده، وزیر صنعتی که معتقد است تنها تکنولوژی «آبگوشت بزباش» در داخل وجود دارد و برای یک عمل ساده گوش، راهی اروپا می شود، وزیر نفتی که بدون توجه به سرمایه های داخلی چشم به راه شرکت بدنام توتال می ماند و افتخار می کند که به پالایشگاه سازی اعتقادی ندارد، وزیر امورخارجه ای که معتقد است در مقابل دشمن دست بسته ایم و با یک بمب آمریکا نابود می شویم، نمایندگانی که در سلفی گرفتن با چشم‌آبی‌های اروپایی از یکدیگر سبقت میگیرند چه نسبتی با تئوری مقاومت، اقتصاد مقاومتی و گفتمان روح الله دارد.
 
امام راحل: "ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت"
/رجا نیوز

ارسال نظر