کد خبر : 20052

قطار از ریل خارج شده

صحبتی درباره سینما، که امروزه بر پایه فالورهای اینستاگرام می چرخد و مسئولین سینما هم یا توجهی به تذکرات و انتقادهای برادرانه نمی دهند یا نمی توانند کاری را انجام بدهند.

/کلوپ مدیا

ارسال نظر