کد خبر : 21344

محمد امین میرشکاری

به زودی فتح قدس خون بهای سردار خواهد شد

به زودی فتح قدس خون بهای سردار خواهد شد

اگر در روز قدس تمام کشورهای اسالمی، ملتها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنهابلکه همه ممالک اسالمی پیروز خواهند شد

بوشهر24، بی شک مسئله قدس تنها اختصاص به فلسطین ندارد بلکه به گفته امام (ره) یک مسئله جهانی است. روز قدس، روز مقابله جهان اسالم با کفر است. روز مقابله مستضعفین در برابر مستکبرین است. روز دادخواهی مظلومین جهان است . روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسالمی پیشروی کنند 

امروز دیگر تنها رد پای جنایت های اسرائیل بر پیکر مسلمانان دیده نمیشود بلکه کشور های به اصطالح مدافع حقوق بشر هم همچون آمریکایی ها،صعودی ها،هندو ها و... با جنایاتی نظیر نسل کشی،بمباران،تحریم و ... چهره واقعی خود را نمایان کرده اند. 

امروز که در دنیا صدای مردم مظلوم یمن،سوریه،عراق،اتیوپی،هند،پاکستان،کشمیر و دیگر مردم مظلوم جهان بیش از پیش بلند است 

وحاال که صهیونیسم به یک تفکر تبدیل شده است و خطر ان لحظه به لحظه مستضعفین را تهدید میکند وظیفه ما داد مظلوم را خواستن است. 

همه ما به خوبی میدانیم که ظلم باقی نمی ماند و به زودی پیروزی از آن مسلمین مظلوم دنیاست.و اکنون استکبار جهانی رو به زوال است و پیروزی نهایی نزدیک است.

صدای پای لشکر اسالم این روز ها بیش از پیش پشت دیوار های بیت المقدس شنیده میشود 

اگر روزی سالحمان ایمان و سنگ و چوب بوده است اما حاال دیگر زمانه سجیل ها و شهاب ها و فجر هاست.دیگر قدرت سپاه پاسداران، حزب هللا لبنان،انصار هللا یمن،فاطمیون افغانستان،زینیون پاکستان و حشد الشعبی عراق قابل انکار نیست.بلکه محکم تر از همیشه و باالتر از همیشه ایستاده اند.

حال که خون حاج قاسم عزیز ما اثر کرده و تا پیروزی نهایی راهی نمانده است ، دشمن بداند که هنوز انتقام سخت گرفته نشده است و به زودی فتح قدس خون بهای سردار خواهد شد. و به گفته رهبری به زودی در قدس نماز خواهیم خواند.

و امروز دوباره با امام و شهدایمان عهد میبندیم که تا أخر پشت سر نظام جمهوری اسالمی در کنار مردم مظلوم دنیا می ایستیم و تا فتح نهایی به مبارزه خود ادامه میدهیم. 

والسالم

انتهای پیام/

ارسال نظر