کد خبر : 3178

بازی دادن "ملل "داستان خونین نفوذ به سیستم رژیم های عربی

بازی دادن "ملل "داستان خونین  نفوذ به سیستم رژیم های عربی

بوشهر24: مختصری از دوکتاب نویسنده ی غربی که بر دست داشتن دستگاههای جاسوسی و تبلیغاتی آمریکا که در مشکلات منطقه تاکیددارد

بوشهر24: مختصری از دوکتاب نویسنده ی غربی که بر دست داشتن دستگاههای جاسوسی و تبلیغاتی آمریکا که در مشکلات منطقه تاکیددارد

بازی دادن "ملل "داستان خونین  نفوذ به سیستم رژیم های عربی
مایلز کپلند (نویسنده)
 این کتاب برای اولین بار در سال 1969 منتشر شد.
این مولف فعال می نویسد: ...به نگرش های مستقیم و رو به جلو باید اهمیتی خاص قائل شد.
در مورد بسیاری از سیاست های غلط آمریکا بدون  تعصب و انکار باید سخن گفت .
آنها (دولمتمردان امریکا ) همواره  تلاش  میکنند تا برای جلب نظر بقیه جهان با ارائه ی "درس ها بزرگ اخلاقی"  بسمت هدف به پیش بروند،
اما باید نشان داد که چگونه نیت وهدف رهبران ایالات متحده  با  واقعیت مدنظر و احتمالات  ذهنی همتایان عرب خود همخوانی ندارد-
گرچه برخی از رهبران عرب درخیانت به مردم خود، سرسپردگی به ارباب ، متهم هستند،
ولی  کشف اسرار دیپلماسی در پشت صحنه منطقه عربی، ازطریق نفوذ تبلیغاتی وجاسوسی ( CIA و(CNN )  در سیستم های حکومتی، و رفتار حاکمان و مردان سیاسی اعراب در تصاویر وزمانهای متفاوت  آنچنان  معمولی  بوده که بسرعت قابل شناساسائی است  ومی شود به راحتی آنها را نشان داد،  نقش این دودستگاه ( CIA و(CNN ) نقشی محوری در وقایع واتفاقات گذشته و یا آنچه اتفاق می افتد غیر قابل انکار است
واز قضا  همین دو منبع هستند که  بعنوان مسبب افزایش مشکلات بسیاری در جهان عرب محسوب می شوند.
--------------------------------------------------------------
کتاب دوم ؛ بازیگر و بازی:مایلز کپلند (نویسنده)
The Game Player: Confessions of the CIA's original political operative
by Miles Copeland Jr.

"بازیگر وبازی"- دنیای دستگاه جاسوسی آمریكا تاریخ انتشار(1990)
  مایلز كپلاند : خاورمیانه  از جایگاه ویژه و محوری در تحركات بازیگران  واقدامات طرف های بازی که دستگاههای جاسوسی آمریکا وشرکاء هستند؛ برخودار است
  "قواعد" بازی برصفحه شطرنج  کشورهای  منطقه به  هدف سیطره بر سرنوشت   وتسلط  برمنابع ومعادن  وکنترل  ملتهای آن  در راستای  تأمین منافع سطحی دولتی که در  اختیار بازیگران پشت صحنه است  جریان داشته  وسعى درحفظ دامنه ی مناطق  تحت نفوذ آمریکا  اصل دوطرف در این قضیه یعنی"بازیگر وبازی"  در دنیای دستگاههای جاسوسی آمریکا و هم پیمانان تنظیم وبرنامه ریزی می شود .
The Game Player: Confessions of the CIA's original political operative
 دستگاه جاسوسی آمریكا  کارگردان همه مشکلات منطقه محسوب میشود.

تهیه وترجمه: نجوای کنگان

ارسال نظر