کد خبر : 341

اختصاصی بوشهر۲۴:

حاشیه های خواندنی نشست مردمی شورای شهر برازجان

حاشیه های خواندنی نشست مردمی شورای شهر برازجان

بوشهر۲۴: عمده خواسته ها و مطالبات و سوالات مردم بحث محل نصب تندیس غضنفرالسلطنه، دلیل عدم عبور راه آهن از شهر برازجان، تشکیل گروه ۴+۵ درشورا و نحوه انتخاب شهردار و معاونین وی و همچنین دلیل عزل و نصب های اخیر در شهرداری برازجان بود.

بوشهر24: عمده خواسته ها و مطالبات و سوالات مردم بحث محل نصب تندیس غضنفرالسلطنه، دلیل عدم عبور راه آهن از شهر برازجان، تشکیل گروه 4+5 درشورا و نحوه انتخاب شهردار و معاونین وی و همچنین دلیل عزل و نصب های اخیر در شهرداری برازجان بود.

به گزارش "بوشهر24"، دیدار عمومی و نشست صمیمی اعضای شورای اسلامی شهر برازجان با مردم روز یکشنبه در سالن کانون امام خمینی (ره) شهر برازجان برگزار شد.
رییس شورای اسلامی شهر برازجان در این نشست گفت: مهمترین نقش مردم در حکومت دینی نظارت بر عملکرد مسوولین است و این نظارت جلو بسیاری از آسیب ها و اشتباهات مسوولین را می گیرد.
اسماعیل ناخایی افزود: مهمترین نقش مطبوعات آگاهی بخشی به جامعه و نظارت بر مسوولین است.
وی تاکید کرد: شورا یک نهاد مدنی و مردم محور است و ارتباط اعضا با مردم ارتباطی تنگاتنگ و منصفانه است.

مشروح این جلسه در ساعات آینده منتشر خواهد شد.

حاشیه ها:

  • عنوان این برنامه نوشته شده بود دیدار عمومی در صورتی که فقط خواص شهر برازجان حضور داشتند.
  • عمده خواسته ها و مطالبات و سوالات مردم بحث محل نصب تندیس غضنفرالسلطنه، دلیل عدم عبور راه آهن از شهر برازجان، تشکیل گروه 4+5 درشورا و نحوه انتخاب شهردار و معاونین وی و همچنین دلیل عزل و نصب های اخیر در شهرداری برازجان بود.
  • قیصر ترک زاده و مرتضی نیک جو دو عضو شورای کنونی برازجان از غائبین این جلسه بودند.
  • مرتضی نیکجو که شعار انتخاباتیش "حی الی خیرالعمل ـ مرتضی مرد عمل" بود هیچگاه در جلسات مهم و اینچنینی پای عمل نیست و عمدتا یا شیراز تشریف دارند و یا تهران!
  • حضور آقای مصیب غریب زاده و سیدباقر موسوی از اعضای شورای سوم نیز خالی از لطف نبود تا جایی که موسوی با رفتن پشت تریبون به ارائه مدارک و دلایل  نصب نشدن مجسمه در زمان شهردار سابق پرداخت.
  • عمده حاضرین جلسه اهالی مطبوعات و رسانه های دشتستان بودند به گونه ای که این موضوع، گفته ها و صحبت های اعضای شورا را نیز تحت شعاع خود قرار داده بود.
  • برخی از کاندیداهای انتخابات اخیر شورای شهر برازجان هم از حاضرین جلسه بودند.

ارسال نظر