کد خبر : 3514

به بهانه اختلافات اخیر در شورای شهر برازجان

خدمت رسانی به مردم نیازمند همدلی است نه اختلاف افکنی

خدمت رسانی به مردم نیازمند همدلی است نه اختلاف افکنی

بوشهر24: به راستی و حقیقتا اگر اعضای شورا شهر برازجان انگیزه خدمت رسانی به مردم را داشته باشند و اگر حقیقتا انقلاب را فهم کرده باشند، دیگر نوبت به اختلاف افکنی بر سر میز ریاست شورا نمی رسد.

گروه تحلیلی بوشهر24: چندیست خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت شورای اسلامی شهر برازجان به گوش می رسد، به بهانه این اخبار و وضعیت نامتعادل شورای شهر برازجان ، به بیان آنچه وضعیت مطلوب یه شورای اسلامی شهر و روستا است و، ارزیابی انتقادی از عملکرد اعضای این شورا در انتخاب رئیس شورا می پردازیم.

بی شک هر نهادی که از ابتدای انقلاب تاکنون پا به عرصه ظهور نهاده است، غایتی جز خدمت به مردم دنبال نمی کرده است. هدفی که در ذات این انقلاب نهفته است. نهادها را اگر بایدها و نباید هایی بدانیم که جهت دنبال کردن و حیثیت یافتن این باید ها و نباید ها ساختار و عینیت یافته اند، بدیهی است که به تنهایی نمی توانند غایت خدمت رسانی را دنبال کنند. لذا مجریانی متعهد و آگاه به غایت آن نهاد هستند که می توانند با فهم نسبت این نهاد با انقلاب و هنجارهای آن، خدمت رسانی به مردم را تسهیل کنند.

یکی از نهادهای اصیل و بسیار اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا است که حضور حداکثری مردم در همه کارها و بهره مندی از حضور و مشورت آنها را دنبال می کند. از این طریق است که درد و مشکلات مردم بهتر و جزئی تر قابل شناسایی است و لذا پیگیری و حل آن نیز آسان تر و امکان پذیر تر خواهد بود. اینگونه است که پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر و قدرت و اقتدار نظام را افزون تر می کند.

اما چگونه شورایی مطلوب است و کدام شورا با کدامین ویژگی هاست که می تواند هدف خدمت رسانی را به نحو احسن دنبال کند؟

امام خامنه ای در فرصت های گوناگون بایسته های یک شورای اسلامی شهر و روستا را تشریح کرده اند . ایشان اولین شرط اساسی را که بدون آن شورا نخواهد توانست منشاء خیر و برکت برای مردم باشد، همدلی و تفاهم می دانند. "برای کسب توفیق در وظایف شوراهای اسلامی، شرط اول آن است که اعضاء شوراهای اسلامی هر شهر یا روستا در عمل با یکدیگر تفاهم و همدلی داشته باشند. بدون این شرط مهم، یقینا این نهاد تازه تأسیس نخواهد توانست برای مردم منشأ خیر و صلاح گردد." (8/2/1378)

در واقع بر این مبنا آنچه که اصالت دارد کنار گذاشتن اختلاف سلیقه ها و وحدت و همدلی حول محور مشترک خدمت به مردم است. اگر همدلی و وحدت باشد، دیگر نوبت به اختلافات و کشاندن آن به فضای جامعه نمی رسد. به راستی و حقیقتا اگر اعضای شورا شهر برازجان انگیزه خدمت رسانی به مردم را داشته باشند و اگر حقیقتا انقلاب را فهم کرده باشند، دیگر نوبت به اختلاف افکنی بر سر میز ریاست شورا نمی رسد. چه رسد به اینکه جمع قلیل و انگشت شمار شورای شهر برازجان دو دسته شده و در سایت ها و نشریه های خود اقدام اتهام زنی و بگم بگم های نامشروع بکنند.

مگر این عزیزان بیانات امام خامنه ای  را در مورد کشاندن اختلافات و راه انداختن بگم بگم های قبیله ای نشنیده اند؟ اگر نشنیده اند ما برایشان نجوا می کنیم، حضرتشان این اعمال را نامشروع ، بر خلاف قانون اساسی و آن را موجب تضییع حق مردم دانستند. این روزها آقایان اعضای شورا به بدترین نحو ممکن با ابزار تخریب و تهمت یکدیگر، اختلافات را به میان مردم کشانده اند، لذا مطابق بیانات مقام معظم رهبری نه تنها خدمت رسانی به مردم را دنبال نمی کنند، بلکه با ایجاد اصطکاک و اختلاف افکنی فرصتی را که مردم به آنها جهت خدمت رسانی داده اند، ضایع می کنند.

نکته ی قابل ذکر دیگر اینکه شایسته است اعضای محترم شورای شهر برازجان قواعد بازی را رعایت کنند. اگر شورای اسلامی شهر و روستا با ساز وکارهای مردم سالاری و انتخابات ایجاد شده است و اگر اعضای محترم منتخب مردم هستند، دیگر دلیلی وجود ندارد که قواعد مردم سالاری را نادیده بگیرند. اینکه گروهی با عدم حضور در جلسه انتخاب رئیس شوار، این جلسه را از رسمیت بیاندازند و بجای پاسخگویی در قبال چرایی بر هم زدن قواعد بازی، با فرافکنی در سایتها و نشریات به اتهام زنی بپردازند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

اسلام مسئولیت های اجتماعی و سیاسی را فرصت بندگی خداوند و نه بندگی نفس و دعوا بر سر قدرت می داند. اینجا و در این شورا نیز اینچنین است، راه آن هم همدلی و وحدت حول انگیزه خدمت رسانی به مردم است. از دست دادن فرصت بندگی خدا در عرصه اجتماعی و سیاسی آن هم با تضییع حق مردم شایسته جامعه اسلامی نیست.

در پایان توجه شما را  به بایدها و نبایدهای شورای اسلامی شهر و روستا در بیانات امام خامنه ای جلب می کنیم:

 

 

ارسال نظر