کد خبر : 38

قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد خبر داد:

احتمال تعطیلی نیروگاه بوشهر!

احتمال تعطیلی نیروگاه بوشهر!

بوشهر ۲۴: سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس توافقنامه ژنو در عمل شاهد تعطیلی تامین سوخت نیروگاه بوشهر و در نتیجه تعطیلی این نیروگاه خواهیم بود. - متاسفانه تاریخ ملت ایران پر از خیانت افراد مختلف در قالب معاهدات مختلف به ملت است و نباید بگذاریم تاریخ بار دیگر تکرار شود.

بوشهر ۲۴: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس توافقنامه ژنو در عمل شاهد تعطیلی تامین سوخت نیروگاه بوشهر و در نتیجه تعطیلی این نیروگاه خواهیم بود.

به گزارش " بوشهر ۲۴" ، مهمترین محورهای سخنان نماینده مردم مشهد بدین شرح است:

- براساس توافقنامه ژنو در عمل شاهد تعطیلی تامین سوخت نیروگاه بوشهر و در نتیجه تعطیلی این نیروگاه خواهیم بود.

- بر اساس توافق ژنو عملا غنی سازی هسته ای ما تعطیل می شود و صرفا در حد تحقیقات در ایران غنی سازی خوهیم داشت.

- ما نمی دانیم که دوستان ما در وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده بر سر چه چیزی با ۱+۵ مذاکره می کنند چرا که تیم مذاکره کننده خواسته ۱+۵ را پذیرفته است.

- توافقات هسته ای تا کنون در راستای اهداف ۱+۵ بوده است.

- بر اساس توافق ژنو در حقیقت ما تولید و غنی سازی صنعتی را با دست خودمان کنار گذاشته ایم.

- ۱+۵ قصد دارند کاری کنند که ما در عمل وابسته به آنها باشیم.

- با توجه به عملکرد تیم مذاکره کننده نگران عزت ایران هستیم و اینکه آینده تاریخ این کشور چه خواهد شد.

- متاسفانه تاریخ ملت ایران پر از خیانت افراد مختلف در قالب معاهدات مختلف به ملت است و نباید بگذاریم تاریخ بار دیگر تکرار شود.

منبع: ایسنا

ارسال نظر