کد خبر : 425

تصاویر / همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر

تصاویر / همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر

بوشهر24: همایش «جوانان، امید و توسعه» روز چهارشنبه با حضور سعیدالله بداشتی دستیارجوان رییس جمهوری در بوشهر برگزار شد. / عکس : عباس حیدری

بوشهر24: همایش «جوانان، امید و توسعه» روز چهارشنبه با حضور سعیدالله بداشتی دستیارجوان رییس جمهوری در بوشهر برگزار شد. / عکس : عباس حیدری

 

 

همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر
همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر همایش جوانان حامی روحانی در بوشهر

ارسال نظر