کد خبر : 432

حاشیه های یک همایش

قهر مینی بوسی اصلاح طلبان بخاطر تقسیم پست در برازجان!

قهر مینی بوسی اصلاح طلبان بخاطر تقسیم پست در برازجان!

بوشهر24 جلسه اصلاح طلبان دشتستان با قهر گروهی از آنان و ترک جلسه به تنش کشیده شد.

بوشهر24 جلسه اصلاح طلبان دشتستان با قهر گروهی از آنان و ترک جلسه به تنش کشیده شد.
به گزارش "بوشهر24" همایش اصلاح طلبان در دشتستان برای حضور برخی از آنان در هیات رییسه به تنش کشیده شد.

بر اساس این گزارش، گفته می شود یکی از اصلاح طلبان که حامیان خود را با دو مینی بوس به محل این همایش آورده بود، بر سر انتخاب هیات رییسه با برخی دیگر دچار مشکل شد.

گزارش "بوشهرنیوز" حاکیست، اختلاف چند گروه و بحث بر سر انتخاب هیات رییسه موجب شد تا در نهایت این شخص و حامیانش از جلسه قهر کرده و با مینی بوس های خود محل را ترک کنند.

جالب تر این که یکی دیگر از اصلاح طلبان که ظاهرا قرار بود به عنوان معاون یکی از ادارات کل استان منصوب شود در اعتراض به عدم انتصابش مجددا جلسه را دچار تنش کرد.

این شخص از عملکرد ضعیف اصلاح طلبان در عزل و نصب های استان به شدت انتقاد کرد و از عدم انتصابش به عنوان معاون اداره کل موردنظر گلایه مند بود.

ظاهرا اصلاح طلبان با معرفی دو شخص برای معاونت اداره موردنظر، در دقیقه نود شخص سوم را به این سمت منصوب کردند که همین امر شکاف هایی در بین آنان ایجاد کرد.

پس از به دست گیری دولت توسط روحانی به نظر می رسد اصلاح طلبان درصدد سهم خواهی بیشتر از دولت یازدهم بوده و جالب این که گاها این سهم خواهی ها تا جایی پیش می رود که اصلاح طلبان ضمن دور زدن یکدیگر درصدد حذف یا برهم زدن جلسات یکدیگر برمی آیند.

اگرچه با وساطت برخی افراد، این جلسه پس از لحظاتی درگیری و تنش ادامه یافت و بعضی مانع تعطیلی آن شدند.

ارسال نظر