کد خبر : 4602

نظر رئیس شورای شهر بوشهر در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف

نظر رئیس شورای شهر بوشهر در خصوص طرح انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: طرح انتخاب شهردار توسط هیئت‌های حل اختلاف یک تصمیم نسنجیده نه به نفع مردم و دولت بوده در از همین رو شورای شهر بوشهر با این طرح مخالف است.

به گزارش بوشهر 24، عبدالخالق برزگرزاده در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر، با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف که فوریت آن در مجلس تصویب شده است،‌ اظهار کرد: طرح انتخاب شهردار توسط هیئت‌های حل اختلاف یک تصمیم نسنجیده نه به نفع مردم و دولت است و شورای اسلامی شهر بوشهر با این طرح مخالف است.

وی با اشاره به اینکه باید روز به روز قدرت شوراها افزایش یابد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق خواسته‌ها و مطالبات مردم دارند و همواره پاسخگوی مطالبات مردم هستند نباید قدرت و توانمندی شوراها کاهش یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه این طرح انتخاب شهردار را دولتی می‌کند، تاکید کرد: ورود نمایندگان مجلس به کارهای اجرایی درست نیست و جایگاه مهم نمایندگان را خدشه‌دار می‌کند.

برزگرزاده با انتقاد از طرح انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف استان خاطرنشان کرد: لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به این طرح بازنگری کند چراکه اعضای شورای اسلامی نمایندگان مردم برای حل مشکلات و بهبود مشکلات شهری هستند و انتخاب شهردار توسط مرجعی غیر از شورا صحیح نیست.

وی با بیان اینکه انتخاب شهردار توسط هیئت حل اختلاف اختیارات شوراها را کاهش می‌دهد افزود: این طرح در واقع نوعی سلب اختیار از شوراهای اسلامی و کاهش مشارکت در امور شهری است.

به نوشته تسنیم، رئیس شورای اسلامی بوشهر با بیان اینکه این طرح سبب از بین رفتن اعتماد مردم از شوراهای اسلامی می‌شود افزود: انتخاب شهردار توسط شوراها موید دخالت مردم در این امر است که با تصمیمات اخیر منافات دارد.

ارسال نظر