کد خبر : 4620

شکاف عمیق در ستاد حامیان بوشهری روحانی

شکاف عمیق در ستاد حامیان بوشهری روحانی

با انتشار نامه ای سرگشاده به رییس ستاد روحانی در استان بوشهر اختلافات و شکاف در بین حامیان رییس جمهور در استان علنی و عمیق تر شد.

به گزارش بوشهر 24، رییس ستاد دکتر روحانی در شهرستان گناوه با انتقاد از مشاور استاندار از وی درخواست کرد در صورت ناتوانی از دادن مشاوره صحیح به استاندار از سمتش کناره گیری کند.

ظاهرا برخی تندروی ها در شهرستان گناوه و به حاشیه راندن حامیان اصلی روحانی در زمان انتخابات در دوره پس از ریاست جمهوری موجب شده تا به گفته طاهری، رییس ستاد دکتر روحانی در گناوه، وی علی رغم تذکرات شفاهی مجبور به انتشار نامه سرگشاده شود.

وی با بیان این که پیش از انتخابات کسی انتظار پیروزی دکتر روحانی را نداشت خطاب به سعادت، رییس ستاد روحانی در استان گفت: زمانی که هل من مبارز طلبان شرایط مساعد امروز در گوشه ای خزیده و در سایه، جهت باد را رصد می کردند و پوستین های رنگارنگ برخود بسته تا خط و ربطشان مکتوم ماند تا مبادا از قافله پست سالاران عقب مانند؛ در آن شرایط جنابعالی با جدیت تمام و به لطایف الحیلی اینجانب را متقاعد به پذیرش مسولیت برپا سازی خیمه انتخاباتی دکتر روحانی کردید. مطمئن هستم در خاطرتان مانده است که تنها شرطم برای ورود، فقط و فقط حفظ حرمت خود و همراهانم در ستاد دکتر روحانی بود.

طاهری که به شدت از نابسامانی مدیریت ها در گناوه گلایه مند است،  تنش های اخیر در انتصاب مدیریت آموزش و پرورش گناوه را دلیلی بر انتقادات اخیرش دانسته و از تاخت و تاز بندبازان سیاسی در این عرصه انتقاد کرده است.

وی همچنین با انتقاد از عدم مراوده ستادهای روحانی با مدیران تصمیم ساز در استان، بی اعتنایی مدیران اثرگذار را موجب بی حرمتی به حامیان روحانی در ستادهای وی دانست.

اکنون با توجه به نامه سرگشاده و رسانه ای شدن انتقادات رییس ستاد روحانی در گناوه و درخواست وی از سعادت، رییس ستاد رییس جمهور در استان مبنی بر کناره گیری از حلقه مشاورین استاندار باید دید موضع سایر حامیان روحانی در بوشهر چه خواهد بود و آیا تغییری در روند کنونی و تعامل بین ستادهای استانی برقرار خواهد شد؟
/ بوشهر نیوز

ارسال نظر