کد خبر : 5137

معرفی کتاب امپراطوری شیطان:

101 راهی که انگلستان جهان را به ویرانه تبدیل کرد

101 راهی که انگلستان جهان را به ویرانه تبدیل کرد

بوشهر24/عبدالمجید اورا: "استیون گرس" در کتاب امپراطوری شیطان ، به افشاگری در خصوص تاریخ پنهان جرم و جنایت جهانی انگلستان پرداخته است .

عبدالمجید اورابوشهر24/عبدالمجید اورا:  "استیون گرس" در کتاب  امپراطوری  شیطان ، به افشاگری در خصوص تاریخ پنهان  جرم و جنایت  جهانی انگلستان پرداخته است .

Evil Empire: 101 Ways That England Ruined the World
Front Cover
Steven A. Grasse
2009  - انتشار , 2007  
تعدادصفحات - 192

 او کتابش را با این سئوالات شروع میکند : آیا پس از اینکه بیش از نیمی  از هزاره سوم  را پشت سرگذاشته ایم و جهان را تبدیل به جعبه ی ابزار و تجهیزات  شخصی خود کرده اند  هنوز هم  همه ی سرزنش ها  فقط باید متوجه ی  آمریکا  باشد؟
بعد از همه ی معضلات موجود فقط باید از  أسامه بن لادن انتقام گرفته شود ؟
فلسطینیی ها  و اسرائیلی ها  را چه کسی بجان هم انداخت؟
تیربارها ،بردگی و ترویج مزدوری، و ایجاد اردوگاههای  اسیران وک ار اجباری  از اختراعات چه کسی بود؟

 با کوچکترین نگاه به  تاریخ انگلستان ، می توان  در پاسخ به سئوالات فوق، نقش و رد پای انگلستان را دید و انگشت اتهام بسمت این کشور نشانه رفت و و از همیجا آشکار می شود که تاریخ  جهان  معاصر در معرض تخلفات  مخفی و دائم  انگلستان بوده است.
البته با آگاهی  وسیعی که همه از موضوع  دارند در دو سوی اقیانوس خون ها علیه "امپراطوری شر "بجوش آمده است، این کیفرخواست مطمئن و محکم  در تظلم و  فریاد عدالت خواهی ستمدیدگان  جهان علیه امپراطوری شیطان صادر شده است است.
 آنها صدام حسین را در قدرت قرار دادند  سپس برای تنبیه  این "ژاندارک"(ژاندرم کوچک)  در معرض خطر و تهدید ، محلات فقیر نشین  و کودکان  عراق را به آتش کشیدند.
نویسنده آمریکایی "استیون گرس"  در ادامه می نویسد :  بطور مستند 101 مورد از بدترین جنایات مرتکب شده  در همه چیز از تهدید و خطر آفرینی و جنایت  و اختراع اردوگاه کار اجباری تا  گروه  موسیقی راک ...  که بوسیله انگلستان علیه مردم جهان  با شیوه های زیرکانه اما خونین  طراحی و اجرا  شده است را دراین کتاب اثبات کرده ام  ...
 و در همین  راستا  با راه اندازی یک کمپین (فراخوان) گسترده جهانی در اینترنت برای پرداخت غرامت به ارزش 58000000000000 $.) با یک ترکیب از حقایق تاریخی، در پی افشای رسوائی های انگلیس و گرفتن حق  افرادی هستم  که به آنها از سوی انگلستان ظلم شده است .
انتقاد از ویرانگری کشورهای  انگلستان و آمریکا  با نام امپراطوری شیطان   همخوانی  واقعی دارد و برای  همه  در کل نقاط کره زمین  یک عنوان جدی و اثبات شده است.
گرس با هیجان انگیز توصیف کردن افشای جنایات انگلستان در  جهان،  که پس از سال ها صورت می گیرد می گوید: باید متوجه باشید که مجرمیت انگلستان خیلی فراتر از آن چه تصور می شود گسترش یافته  و این جنایات در دنیا  بسیار متعدد و شدید هستند - و آنها هنوز برای پرداخت حتی یک "پنی = قرش" در جبران آنهمه خسارت به بشریت اقدام نکرده اند .
وی ادامه می دهد: ما معتقدیم که پروسه ی مکافات عمل برای انگلستان  طولانی نیست و پیشنهاد کرده ایم که انگلستان به پرداخت 35.160.000.000.000 "پوند " اقدام کند این رقم هنوز هم پابرجاست، و باقی خواهد ماند تا زمانی که به طور کامل پرداخت  شود  و باید زمانی فرا  برسد که انگلستان   جنایات خود را جبران کند ....
نیوزویک درتاریخ 2009/08/31 نوشت:  امپراطوری شیطان، و می پرسد: آیا بریتانیا مسئول ویرانی جهان است ؟
 در سر مقاله  آن نشریه   با عنوان   فوق العاده ای به نام "آیا  بریتانیا  مسئول ویرانی جهان است ؟" به این موضوع پرداخته شده است که در آن،  پژوهشگر ی بنام "جسی الیسون "  به بی تدبیری و دخالت شیطانی امپراطوری استعمار دوران معاصر در جهان،  پرداخته  است  و از  نقش  موثر این کشور در  بسیاری از درگیری های داغ وخونین  امروز جهان پرده برداشته  و آن را سرزنش می کند.
در این مقاله  " الیسون " با  یک جمع بندی از نقشه های  امپراطوری شیطان، اشاره می کند که با  دو روش  انگلستان جهان  را خراب کرده است:  اول با  پارتیشن بندی خودسرانه  جهان  ، دوم  تحریک  گروه های قومی  و"مذهبی" بعنوان رقیب در یک کشور ...
ودر ادامه تاکید می کند: این درحالیست  که باید متوجه باشید که مجرمیت انگلستان خیلی فراتر از آنچه گفته شده می باشد.

ارسال نظر