کد خبر : 5452

واکنش سجاد چاره دان به فتنه انگیزی بعضی از اصلاح طلبان سکولار در بوشهر :

رسانه های حزب اللهی در بوشهر مظلومانه کار می کنند

رسانه های حزب اللهی در بوشهر مظلومانه کار می کنند

بوشهر24: سجاد چاره دان، طلبه و پژوهشگر علوم انسانی اسلامی و عضو دفتر پژوهش های فرهنگی "سراج راه" به فتنه انگیزی بعضی از اصلاح طلبان سکولار در بوشهر واکنش نشان داد.

بوشهر24: سجاد چاره دان، طلبه و پژوهشگر علوم انسانی اسلامی و عضو دفتر پژوهش های فرهنگی "سراج راه" به فتنه انگیزی بعضی از اصلاح طلبان سکولار در بوشهر واکنش نشان داد.

به گزارش "بوشهر24"، مدیر رسانه ای ببسیج معصومیه با اشاره به اشراقی بودن انقلاب حضرت روح الله فرمودند:انقلاب اسلامی تجلی حاکمیت فقه جواهری است و این انقلاب  زیرساخت های فلسفه تاریخی ظهور را بازسازی کرد و نشان داده که با مصباح بودن خودش، قواعدسازی را تبیین کرده است.
وی افزود: در تحولات سیاسی و فرهنگی  این انقلاب بعضی از خواص جامعه در چرخش گفتمانی ریزش سنگینی داشتند.
مدرس فلسفه علوم سیاسی اسلام و غرب در دفتر پژوهش های فرهنگی "سراج راه" با اشاره به عبور از انقلاب بعضی خواص افزودند:این جریان سکولار بر اثر تفکرات پراگماتیستی خود با انقلاب زاویه پیدا کردند و با ما باید به انسان شناسی دینی بیشتر رجوع نماییم که چرا  این چرخش صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: این چرخش گفتمانی در بوشهر هم خود را نشان داد.در بعضی از این سایت ها شما این چرخش را مشاهده می کنید.

عضو جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به مدیریت افکار در رسانه های  دوم خردادی افزود:نباید به سمت سکولارکردن فضای مجاز شد و این خطری است که نسل جوان را تهدید می کند.
وی در ادامه فرمودند: رسانه های حزب اللهی در بوشهر مظلومانه کار می کنند و توقعی از تبعیض رسانه ای مسولین ندارند

ارسال نظر