کد خبر : 5822

با حکم استاندار؛

جمشیدی جایگزین عباس تبرکی در فرمانداری کنگان شد

جمشیدی جایگزین عباس تبرکی در فرمانداری کنگان شد

بوشهر 24: با این حکم تکلیف آخرین فرماندار استان بوشهر در دولت یازدهم مشخص شد. جمشیدی جایگزین تبرکی شد که از سال 89 تا کنون عهده دار این فرمانداری بوده است.

بوشهر 24: طی حکمی از سوی استاندار عباس جمشیدی به سرپرستی فرمانداری کنگان منصوب شد.

به گزارش بوشهر 24، با این حکم تکلیف آخرین فرماندار استان بوشهر در دولت یازدهم مشخص شد. جمشیدی جایگزین تبرکی شد که از سال 89 تا کنون عهده دار این فرمانداری بوده است.

عباس جمشیدی متولد روستای راهدار دشتی، دارای کارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه خلیج فارس می باشد. کارشناس دفتر اجتماعی استانداری، بخش داری مرکز دشتی، معاونت فرمانداری این شهرستان در دولت اصلاحات از سوابق مدیریتی وی می باشد.

وی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از استانداری خارج شده و طی این سالها به عنوان سردفتردار اسناد در شهر بوشهر فعالیت می کرد.

ارسال نظر