کد خبر : 6341

تصاویر/ مراسم 16 آذر در دانشگاه خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

16 آذر خلیج فارس

 

16 آذر خلیج فارس

عکاس: ابراهیم قهوه چی زاده

ارسال نظر