کد خبر : 7165

نهم دی دژ مستحکم مردمی در برابر فتنه ی اکبر

نهم دی دژ مستحکم مردمی در برابر فتنه ی اکبر

بوشهر24/نصرالله شفیعی: انقلاب اسلامی ایران پدیده ی منحصر به فردی بود که با رهبری بی نظیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایراان امام راحل (ره) در سال های پایانی قرن بیستم به پیروزی رسید. انقلابی که نه تنها معادلات انقلاب های پیشین را بر هم زد بلکه معادلات تحلیل گران بین المللی و سیاسی را نیز در هم ریخت. این بدان دلیل بود که مبانی این انقلاب با آنچه که تا کنون دنیامداران صاحب اندیشه و تحلیل بدان اعتقاد داشتند سازگار نبود.

بوشهر24/نصرالله شفیعی: انقلاب اسلامی ایران پدیده ی منحصر به فردی بود که با رهبری بی نظیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایراان امام راحل (ره) در سال های پایانی قرن بیستم به پیروزی رسید. انقلابی که نه تنها معادلات انقلاب های پیشین را بر هم زد بلکه معادلات تحلیل گران بین المللی و سیاسی را نیز در هم ریخت. این بدان دلیل بود که مبانی این انقلاب با آنچه که تا کنون دنیامداران صاحب اندیشه و تحلیل بدان اعتقاد داشتند سازگار نبود.

همه ی اتفاقات و حوادث بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را نیز باید با همین دیدگاه تحلیل نمود. و رمز اصلی تداوم این انقلاب حضور آگاهانه، عاشقانه و تکلیف مدارانه مردم براساس پیروی از منویات رهبری در صحنه می باشد.

مردم مسلمان ایران به گونه ای مسیر و راه خویش را رانتخاب کرده اند که اولویت و اساسی ترین امری که برای آن ها ارزش حیاتی دارد حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در برابر توطئه های دشمنان داخلی و خارجی است.

حماسه ۹ دی نیز در همین راستا رخ داد. نمی توان این حماسه را مستقلا و جداگانه از سایر پدیده ها و حوادثی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد تحلیل نمود. ۹ دی حرکتی، پر شور، همگانی و برخاسته از اعتقادات عمیق دینی و روحیه ای ولایتمداری مردمی بود که همواره و هر وقت که نسبت به اصل نظام جمهوری اسلامی احساس خطر کنند وارد صحنه می شوند و در این راه از هیچ اقدامی که در راستای تبعیت از رهبر خویش باشد فرو گذار نمی کنند.

از نکات برجسته حماسه ۹ دی ماه توجه به عنصر «زمان» بود. تصمیم در لحظه ها است که حیات و ممات یک نظام سیاسی و یا پیروزی یا شکست یک انقلاب را مشخص می کند. این عنصر مهم و اساسی را نمی توان در یک یا چند مورد خلاصه کرد. تیزبینی و درایت رهبری امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری در عرصه ی لحظه ها» همواره عناصر اصلی مصونیت انقلاب و نظام از آسیب های جدی و ویران کننده بوده است. و همه ی این تصمیم ها و اقدامات به پشتوانه ی بصیرت و آگاهی و شور و شعور و ایمان مردمی بوده که ده ها سال است تصمیم گرفته اند، آزاد و عزتمند زندگی کنند.

عنصر اصلی در حماسه نهم دی همین توجه به عنصر زمان و موقعیت خاصی بود که طلب می کرد مردم با تمام وجود به صحنه بیایند و نظام را از خطر بزرگی که تهدید می کرد نجات بخشند. مسلماً اگر این حرکت بزرگ در موقعیت و شرایط خاص زمانی رخ نمی داد و مردم بی توجه و یا متأثر از تبلیغات سوء دشمن آن را به عقب می انداختند معلوم نبود که سرنوشت جمهوری اسلامی به کجا می انجامید و یا چه خسارت های فوق العاده ای به نظام وارد می شد.

فتنه ۸۸ حماسه فراگیر و کم نظیر ۹ دی ماه خثنی کننده ی نقشه ی اصلی طرّاحان و دست اندرکاران این جنایت بزرگ بود. فتنه ۸۸ خسارت های زیاد و گاه غیر قابل جبرانی را به کشور وارد ساخت که با طراحی دشمنان در خارج و مزدوری عوامل داخلی به وقوع پیوست و در این راستا نمی توان از نقش سران فتنه در انجام این سناریوی جهانی غافل بود. از همین روی در ادامه به بخشی از خسارت های فتنه ۸۸ در ابعاد داخلی و خارجی می پردازیم تا اهمیت حماسه ۹ دی در خنثی کردن این همه توطئه ها و پیامد ها بیشتر روشن گردد. فتنه ۸۸ فتنه اکبر بود یعنی بزرگترین فتنه ای بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه نظام اسلامی رخ داد.

نمی توان این نکته را نادیده نگرفت و بدان نپرداخت که جرم سران فتنه و کسانی که آتش بیار این فتنه ی بزرگ بودند. آن قدر بزرگ است که هر مجازاتی برای آنها متصور است. در این میان سران فتنه و در رأس آن میر حسین موسوی خود جایگاه ویژه ای دارند. میر حسین در قامت یک محارب و یا معاند در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاد. همان نظامی ولایی که پرچمدار احیاء اسلام ناب محمدی است و امید آفرین برای همه ی مستضعفان و آزادگان و کسانی که سال ها در بند قدرت های زورگو هستند.

سران فتنه در این جنگ تمام عیار نمایندگی آمریکا و قدرت های زور گو را برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بر عهده گرفتند. آنها به راحتی تبدیل به مهره ای شدند که توانستند آرزوی دیرینه ی آمریکا را در ایجاد اغتشاش و آشوب و جنگ و درگیری داخلی در ایران اسلامی برآورده کنند.

بدون تردید آمریکا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی با روش ها و شیوه های مختلف در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. هر بار با ابزار و وسایل و عوامل و اجیرانی این برنامه دراز مدت را عملیاتی می کرد و با شکست روبرو می شد.

این بار سران فتنه بدست خود و داوطلبانه مسؤولیت نوکری و مزدوری آمریکا را برای رویارویی با نظام و سرنگونی آن برعهده گرفتند و اتفاقاً چقدر در انجام این مأموریت نسبت به ارباب خود ایفای نقش کردند.

نظام جمهوری مظلوم است. از جهات مختلف نیز مظلوم است. از سویی تنها کشوری است که درطول حیاتش مواجه با این همه توطئه برای سرنگونی آن از سوی دشمنان داخلی و خارجی شده است. شاید شمارش همین توطئه ها نیز نیازمند فرصت زیادی باشد تا چه رسد به شرح و تفصیل آن. توطئه هایی که باز هم ادامه دارد. از توطئه های داخلی درگیری ها و جنگ مسلحانه و ترور هزاران نفر از مردم بیگناه تا تجاوز نظامی خارجی و اشغال بخشی از کشور و انواع تحریم ها توسط جهان سلطه و فعالیت های فراوان تحت عنوان جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی و … روی دیگر مظلومیت این نظام درباره ی برخورد مهربانانه با سران عوامل فتنه است. در هر کشوری اگر کسانی چنین آتش جنگ و فتنه ی بزرگی را راه اندازی می کردند بدون هیچ اغماضی و گذشتی آن ها را به بدترین مجازات محکوم می کردند و هر آنچه را که لازم بود در حق آن ها روا می داشتند. ولی در ایران اینگونه عمل نشد. با سران فتننه تساهل روا داشته شد. جرم سران فتنه بسیار سنگین است. آنها هم در بعد خارجی به ایران لطمه وارد کردند وهم در بعد داخلی. در بعد خارجی باعث امیدواری آمریکا و غرب برای تداوم فشارهایشان علیه ایران گردیدند. در زمانی که بر اثر پیشرفت و واقتدار ایران، آمریکا کم کم داشت ادبیات خود را نسبت به ایران عوض می کرد و یکی از مصادیق سیاست و شعار« تغییر» اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سیاست «تغییر» در برابر ایران بود و ادبیات اوباما در قبل از فتنه ۸۸ دقیقاً همین را نشان می دهد. ولی دیدیم و شنیدیم که با بروز فتنه ۸۸ آمریکایی ها دریافتند برخلاف تصورشان زمینه ی اختلاف و اعتراض در ایران وجود دارد به همین جهت رفتار و ادبیات خود را در قبال ایران تغییر دادند و اوباما به صراحت از فتنه و آشوب ۸۸ حمایت کرد و از فتنه گران خواست به آتش افروزی خویش علیه نظام جمهوری اسلامی تداوم بخشند. کاندولیزارایس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا در گفت و گو با شبکه ی تلویزیونی «ای بی سی» قابل توجه است. وی گفت: «برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هرکاری که بتوانیم، انجام می دهیم» (سایت نسیم ۱۵/۸/۹۰)

همین فتنه باعث شد که غربی ها در پرونده ی ایران به باج خواهی بیشتر متوسل شوند و با افزایش تحریم ها، فشار اقتصادی بر کشور و مردم ایران را بیشتر کنند. در طول همین سال های پس از فتنه بود که آمریکا و کشورهای اروپایی با نادیده گرفتن شورای امنیت و تصمیمات آن، به سوی تحریم های فرامنطقه ای ناشی از تصمیمات شورای امنیت رو آوردند که مجموعه ای از تحریم اقلام نظامی، صادراتی و وارداتی، سرمایه گذاری، مسافرت، حمل و نقل، همکاری های فنی و برخی موراد دیگر را در برمی گیرد.

در پرونده ی هسته ای به باج خواهی و افزون طلبی متوسل شدند و از هر اقدامی که می توانست جلو روند پیشرفت فعالیت های هسته ای ایران را بگیرد دریغ نورزیدند. همان طور که شاهد هستیم این امتیاز طلبی و باج خواهی ها با روی کار آمدن دولت یازدهم که سیاست مذاکره را نیز در پیش گرفته نه تنها ادامه پیدا کرده بلکه افزایش نیز یافته است و علیرغم دادن امتیازات بیش از حد ایران به ۱+۵ باز هم آن ها به دنبال امتیازات جدید هستند. با بروز فتنه ۸۸ امید دشمن به بی ثباتی سیاسی و در نتیجه برنامه ی براندازی بیشتر شد و از هر ابزاری که داشت در این راه بهره برد.

این فتنه باعث شد که تحرکات ضد ایرانی کشورهای منطقه خلیج فارس نیز افزایش پیدا کند و با طرح مجدد جزایر سه گانه و به دنبال آن نشست الجناردیه در عربستان از کمک ۱۸ میلیون دلاری عربستان به طیف اصلاح طلبان خارجه نشین و حمایت از جریان فتنه پرده برداشته شود.

شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارت در اظهاراتی گستاخانه و تهدید آمیز، وضعیت جزایر سه گانه ایرانی را «اشغالی» توصیف کرد. (آفتاب ۶/۲/۱۳۸۹)

حتی یکسال بعد رسانه ها اعلام کردند که امارات برای گرفتن جزایر سه گانه ایران مزدور استخدام کرده است.

فتنه سال ۱۳۸۸ باعث شد که حامیان و وفاداران به انقلاب اسلامی ایران در سراسر جهان شدیداً نسبت به آینده و تداوم این انقلاب دچار نگرانی شوند.

فتنه ۸۸ در زمانی رخ داد که حزب الله و حماس به خاطر پیروزی های خود در جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه به شادی نشسته بودند ولی آتش فتنه ۸۸ شدیداً آن ها را نسبت به آینده ایران و به دنبال آن آینده ی خویش دچار نگرانی کرد.

در سطح داخل نیز همان طور که شاهد بودیم در طول حدود ۸ ماه فتنه یعنی از خرداد ۱۳۸۸ تا دی ماه همین سال خسارت های جبران ناپذیری به کشور وارد شد.

در این درگیری ها تعدادی از مردم بیگناه و انقلابی بدست فتنه گران آتش افروز به شهادت رسیدند. خسارات فراوان اقتصادی به مملکت وارد شد. بسیاری از ساختمان ها و زیر ساخت ها و اموال عمومی بدست فتنه گران نابود شد. با تبلیغات و بیانیه های پی در پی که میر حسین و کروبی و سایر فتنه گران منتشر می کردند باعث شد که برای عده ای از مردم نیز این توهم پیش آید که در انتخابات تقلب شده و در نتیجه با ریختن در خیابان ها و قرار گرفتن در برابر نظام، باعث ریزش بخشی از نیروهای انقلاب و نظام شدند.

به وحدت ملی و انسجام مردم لطمه وارد شد و در بین مردم شکاف و اختلاف ایجاد گردید.

عملکرد نهادهای قانونی با تبلیغات سوء سران فتنه زیر سؤال رفت و جایگاه قانون و حفظ حرمت آن دچار خدشه شد همین امر می توانست و منشأ قانون گریزی برای هر انتخاباتی در دوره های بعد نیز باشد. ساختار شکنی و نادیده گرفتن اصول مسلم نظام به جمهوری در جریان فتنه توسط فتنه گران عملاً اجرایی شد. عکس امام راحل (ره) پاره گردید. شعار نه غزه و نه لبنان سرداده شده و در روزی عاشورا نسبت به سرور و سالار شهیدان بی حرمتی گردید.

اینها بخشی هایی از جرم های بزرگ سران فتنه بود. با تشکیل دادگاه های عادلانه و شمارش این جرم ها و مستنداتی که وجود دارد تردیدی باقی نمی ماند که حداقل مجازات این سران فتنه گر اعدام است. حصر سران فتنه حداقل اقدامی است که در حق این فتنه گران روا داشته شده تا هم جان آن ها در برابر اقدام دشمنانی که حاضرند برای ایجاد فتنه ای جدید دست به هر کاری بزنند و لو حذف و نابودی نوکران خود، حفظ شود و هم مشکلی در فضای اجتماعی ایران مجدداً ایجاد نشود. حال با همه ی این ترحم نظام باز هم عده ای به دنبال دفاع از این فتنه گران هستند. و این هم نشانه ای دیگر برای مظلومیت مضاعف نظام است.

۹ دی ۱۳۸۸ دادگاه واقعی برای سران فتنه و حامیان آن ها بود. حضور پر شور، حماسی و بی نظیر مردم در تجمعات و راهپیمایی ها در سراسر کشورنشان داد که مردم بیدارند و بصیر، همراه با ولایت و سربازان همیشگی برای نظام هستند. ۹ دی اثبات کرد که این نظام دژ مستحکم و تسخیر ناپذیری به نام حمایت مردمی دارد. ۹ دی نماد قدرت و مقاومت ملتی است که تصمیم گرفته آزاد و مستقل زندگی کنند ۹ دی فریاد عزت طلبی و تجلی همان شعار نه شرقی و نه غربی مردم بود. ۹ دی اعجاز بود. اعجاز حضور، اعجاز آگاهی و بصیرت بود. ۹ دی در عین حال پوشالی بودن قدرت های عنکبوتی را نیز به نمایش گذاشت. به تعبیر مقام معظم رهبری ۹ دی در تاریخ جاودانه خواهد ماند. پاسداشت ۹ دی وظیفه ای همگانی است که گذر زمان آن را کم رنگ نخواهد کرد.

ارسال نظر