کد خبر : 7428

تصاویر(2)/ تجمع مردم متدین و انقلابی بوشهر مقابل استانداری

۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۲۰۱۳ copy

۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۲۲۲ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۳۵۹ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۴۱۵ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۴۴۰ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۵۰۶ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۵۱۱ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۵۱۵ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۶۰۱ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۲۷۳۴ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۳۶۵۳ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۵۴۹۳۱ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۱۵۱۱ copy  ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۲۰۱۷ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۲۰۳۸ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۳۱۰۱ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۳۳۳۵ copy ۲۰۱۵۰۱۰۵_۱۶۳۴۰۱ copy  تجمع+امت+حزب+الله+جلو+استانداری (۱) copy تجمع+امت+حزب+الله+جلو+استانداری (۲) copy تجمع+امت+حزب+الله+جلو+استانداری copy

  • مهدی ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۲۲:۱۴

    8 0 پاسخ

    من نیامدم ، ای کاش بین عزیزان بودم و به آقایان می فهماندیم هنور بسیجی زنده است گرچه چون شهدا نیستیم ، هنوز عشق به خمینی زنده است گرچه او بین ما نیست ، هنوز سید علی سرافراز است گرچه ما دل او را بارها سوزاندیم . هنوز امید ما به عشق ظهور مهدی عج زنده است گرچه امروز شعار تدبیر و امید آوزه بی خردان است .

ارسال نظر