کد خبر : 7598

مجوز روحاني براي ابطال دستور دولت سابق

به گزارش " بوشهر 24 "، در حالي که بر اساس مجوز سال 91 يکي از مسئولان ارشد اجرايي وقت، مقرر شده بود حق بهره برداري يکي از مهمانسراهاي دولتي به شوراي فرهنگي اجتماعي زنان واگذار شود، بر اساس پيشنهاد وزيران عضو کميسيون لوايح و موافقت روزهاي اخير روحاني رييس جمهور مقرر شده اين مصوبه دولت قبل باطل و مهمانسرا به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود./ خراسان

ارسال نظر