کد خبر : 7701

مشاهده پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور در بوشهر

مشاهده پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور در بوشهر

بوشهر24: پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور از صدا و سیمای مرکز بوشهر ازلینک زیر قابل دسترسی است.

بوشهر24: پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور از صدا و سیمای مرکز بوشهر ازلینک زیر قابل دسترسی است.

کلیک کنید

ارسال نظر