کد خبر : 8165

تصاویر/ تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر اعظم(ص)

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

تظاهرات مردم بوشهر در محکومیت توهین به پیامبر

ارسال نظر