کد خبر : 8248

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی مطرح کرد؛

بخشی از فتنه گران به دنبال بازگشت با نقاب اعتدال هستند/ روایتی از نماز شب های منافقین

بخشی از فتنه گران به دنبال بازگشت با نقاب اعتدال هستند/ روایتی از نماز شب های منافقین

بوشهر 24: امروز به نظر می رسد با توجه به نفرت جهان از خشونت لیبرالها با شعار اسلام رحمانی در حال بازگشت هستند؛

بوشهر 24: عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه نفاق به دليل پيچيدگي هايش عموما ريشه کن نمي گردد؛ گفت: مرگ نفاق به مراتب سخت تر از شرک و کفر است، چون مرزهايش با حقيقت آشکار نيست.

به گزارش " بوشهر 24 "، محمد مهدی اسلامی در جمع اعضای حزب مؤتلفه اسلامی بوشهر افزود: علما نفاق را موضوعي معطوف به حکومت دانسته اند که  يا در زمان وجود حکومت رخ مي دهد و يا در زماني که احتمال شکل گيري يک حکومت جدي باشد. از این رو باید در هاله قدرت چشم نگران تشکیل منافقین بود.

وی با اشاره به اولین گروهی که در نهضت امام، راه نفاق را در پیش گرفتند، یادآور شد: در خاطرات برخی زندانیان دوره ستمشاهی هست که اعضای سازمان منافقین مدتها در برابر آنها نمازشب خوانده بودند ولی در مقطعی که توفیق نهضت امام را منتفی دانستند، چهره از نفاق خود برداشتند و آشکار کردند که اساسا به نماز اعتقادی نداشته اند.

این پژوهشگر تاریخ انقلاب افزود: آنها با تعلق خاطر قطعي به اندیشه مارکسيسم، خود را انقلابي تر از امام امت جلوه دادند. ولی با قطعی شدن پیروزی انقلاب اسلامی رنگ عوض کرده و القاب تملق آمیز برای یاران اصلی امام به کار می بردند؛ نقاب اسلام انقلابي به رخ زدند و تصویر امام بر دست گرفتند. صادر کنندگان اعلاميه تغییر ایدئولوژی را اپورتونيست هاي چپ نما خواندند وسعی به نفوذ در قدرت داشتند، تا جایی که بنی صدر که به ظاهر در اردوگاه جناح مقابل فکری آنها بود؛ متحد استراتژیکشان گشت. حوادث سال1360  پرده از نفاق آنها برداشت و  رسوايي و گريز از کشور فرجامشان شد.

اسلامی نفاق دوم را دارای ریشه در لیبرالیسم دانست که به  دليل پايان جنگ و اراده پيشرفت در کشور که ناخواسته نگاه مثبت به مدرنيته ایجاد کرده بود، با شعار اسلام مدرن، اسلام رفاه و ... به میدان آمدند و تصریح کرد: سربازان اردوگاه ليبراليسم مي دانستند نمي توانند با نمادهاي غير اسلامي در ایران توفیقی کسب کنند؛ لذا در عین اعتقاد به سکولاریزم و عدم حضور دین در ساحت جامعه، به مراجع گزارش کار می دادند!

وی افزود: اگرچه در حوادث پس از انتخابات سال1388  چهره ضد دين آنها آشکار شد و حتی ایدئولوگ آنها، سروش سخنان کفرآمیزی درباره قرآن به زبان آورد و برخي ژنرالهاي آنها نیز گريختند؛ اما بخشی از این تفکر پیچیده  تر عمل کردند و همینک نیز سعی به بازگشت با نقاب اسلام معتدل هستند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نفاق سوم را قدرت طلبانی دانست که در مقاطع مختلف رنگ عوض کردند و تصریح کرد: این گروه اگرچه در مقطعی مروج دولت رفاه بودند؛ اما در دوره ای که مردم به شعارهاي انقلاب بازگشت نمودند خود را در دایره این شعارها تعریف کردند  و نقاب اسلام ولایی بر چهره زدند.

اسلامی خاطر نشان کرد: امروز به نظر می رسد با توجه به نفرت جهان از خشونت لیبرالها با شعار اسلام رحمانی در حال بازگشت هستند؛ کسانی که سابقه تندترین رفتارها را در ابتدای انقلاب داشته اند، خود را معتدل می نمایانند و در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی از ادبیات انقلاب اسلامی بهره می برند.

مدیر مؤسسه مطبوعاتی شما با تأکید بر اینکه توجه به گذشته عبرت آموز و توقف در آن غفلت از حال است؛ خاطر نشان کرد: نگاهی به سابقه نفاق در کشور نشان می دهد که هرچه به پیش رفته ایم پیچیدگی نفاق بیشتر شده است. اگر منافقین در سال 60 با اسلحه به میدان آمدند، در سال 78 با پیراهن آغشته به خون دروغین سعی بر آشوب نمودند و در فتنه 88 با پیچیدگی هایی همچون کشته سازی، تلاش برای  انفجار هواپیمای خاتمی، متهم کردن نظام به غیراخلاقی ترین شکنجه ها و ... سعی به تحریک افکار عمومی داشتند.لذا  باید آمادگی یک آزمون سخت تر را در فتنه آتی داشت.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه دیگر از عبارت "کمیته صیانت از آرا" استفاده نمی کنند، یادآور شد: تلاش می کنند با استفاده از ادبیات انقلاب فتنه جدیدی طراحی کنند. مثلا در همین روزهای اخیر شاهد تحریف عبارت رهبری در خصوص حق الناس بودن رأی مردم برای تخریب شورای نگهبان بودیم.

اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: راه پیشگیری از قدرت گرفتن منافقین جدید آگاه سازی عمومی است. زیرا باطل السحر جنگ روانی بصیرت افزایی در جامعه است.

ارسال نظر