کد خبر : 8389

در گفتگو با کارشناس ارشد مسائل آمریکا مطرح شد؛

پیام مقام معظم رهبری به جوانان غربی، شبیه پیام امام به گورباچف بود

پیام مقام معظم رهبری به جوانان غربی، شبیه پیام امام به گورباچف بود

بوشهر 24: همان کاری که امام خمینی(ره) با نامه ی خود به گورباچف کردند، این نامه نیز تکرار همان روش هست. زمانی که امام پیام دادند سیستم حکومتی کمونیست در حال فروپاشی بود که و بعد از مدتی نیز ازهم پاشید.

به گزارش " بوشهر 24 "، در پی صدور پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی، جنبش letter4u تصمیم گرفت، پیرامون این پیام و راههای نشر و رساندن آن به مردم و جوانان جهان، سلسله مصاحبه هایی را برخی کارشناسان انجام بدهد.

به سراغ دکتر فواد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل آمریکا، رفتیم تا نظرات ایشان پیرامون پیام مقام معظم رهبری و راه کارهای انتقال این پیام به مردم جهان را جویا شویم.

در ادامه متن مصاحبه دکتر فواد ایزدی آمده است؛

به نظر شما ماهیت پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکایی ، علت و ضرورت نشر این پیام چیست؟
دلیل انتشار در خود متن نامه هست، جوانان این کشورها در سالهای آینده مدیران این کشورها می شوند و این خطر بسیار بزرگی برای کشورها و جوامع اسلامی است،که کسانی که از نوجوانی و بچگی تحت تاثیر تفکرضد اسلامی باشند و با تفکر ضد اسلامی رشد کنند و زمانی که مسئولیت به دست گرفتند همان شیوه ی مسئولین فعلی را دنبال کنند.

صدور این پیام دارای دو بعد است، یکی بعد سیاسی و بعد دیگر هم به خاطر مرجعیت دینی مقام معظم رهبری و نیاز ارسال پیام اسلام واقعی از ایشان به غیر مسلمانان می باشد. این پیام بخاطر بعد سیاسی صادر شد و بخاطر مرجعیت دینی هم نیاز هست که پیام اسلام واقعی را به غیر مسلمانان برسانند.

همان کاری که امام خمینی(ره) با نامه ی خود به گورباچف کردند، این نامه نیز تکرار همان روش هست. زمانی که امام پیام دادند سیستم حکومتی کمونیست در حال فروپاشی بود که و بعد از مدتی نیز ازهم پاشید. در عصر حاضر نیز در غرب این وضعیت وجود دارد و غربی ها در حوزه ی تفکر به بن بست رسیده، در حوزه ی اقتصادی وضعیت خوبی ندارند، و درحوزه ی سیاسی نیز ساختار حکومتی آنها متاثر از جریانهای صهیونیستی هست.
می بینیم که پس از جریان شارلی ابدو،  نتانیاهو در صف اول تظاهرات هست که این بیانگر به بن بست رسیدن این تفکر هست که "تروریستهای اصلی دنیا را ضد تروریست" جلوه می دهند. این وضعیت کنونی مانند دوره شوروی قبل از فروپاشی است. نیاز است در این دوره پیامهایی شبیه آنچه امام و آقا انجام دادند انجام شود.

این نوع برخورد و واکنش غرب و علت سانسور این نامه چیست؟
پیام قوی بود. این اولین تجربه مخاطبین این پیام بود که بتوانند اسلام را از راهی غیر از رسانه های غربی بشناسند و این یک ایده جدید و پیام بی بدیل بود و تاثیرگذاربود و سانسورآن طبیعی بود.

به نظر شما علت استفاده از شبکه های اجتماعی جهت نشر نامه چیست؟
فضایی است که دشمنان درآن فعال هستند. عدم حضور به معنای عدم ارائه ی نظر هست.

شما چه تحلیلی از تاثیر این پیام در جامعه غربی دارید؟
بستگی به فعالیت ما دارد، نهادهای دولتی در طول این چند سال  برای انجام چنین کاری جواب نداده و باید کارهای این چنینی مردمی انجام شود.

به نظر شما وظیفه فعالین شبکه مجازی چیست؟
یکی از کارهای که انجام آن ضروری است آسیب شناسی کارهای انجام شده در این زمینه می باشد و همچنین کار دیگری که به نظر مهم است ایجاد، شبکه ای گسترده ی از علاقه مندان "پیام اسلام" ما درون این  کشورهای مختلف باید ایجاد شود.

ارسال نظر