کد خبر : 895

عزیزنژاد از بهزیستی استان رفت / کرمی سرپرست شد

عزیزنژاد از بهزیستی استان رفت / کرمی سرپرست شد

بوشهر24: گفته می شود خسروی چهره موردحمایت برخی مسئولان استانی برای مدیرکلی بهزیستی از گزینه های سازمان مرکزی کنار گذاشته شده و پوربهی معاون این اداره نیز به دلایل شخصی مدیرکلی را نپذیرفته، از این رو سکان این اداره به یک سرپرست سپرده شد.

بوشهر24: حیدر عزیزنژاد مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از سمت خود کنار رفت.

به گزارش "بوشهر24" به نقل از خلیج فارس؛ در ادامه تغییرات مدیریتی استان، عزیزنژاد به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازگشت تا کرمی معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی استان عهده دار سرپرستی آن شود.

عزیزنژاد از فروردین ماه 91 عهده دار این سمت شده بود.

گفته می شود غلامحسین خسروی فرماندار بوشهر در دولت احمدی نژاد که چهره موردحمایت برخی مسئولان استانی برای مدیرکلی بهزیستی بود، از گزینه های سازمان مرکزی کنار گذاشته شده است.

همچنین خدیجه پوربهی معاون بهزیستی استان و یکی از گزینه های موردنظر سازمان مرکزی هم به دلایل شخصی حاضر به پذیرش مدیرکلی بهزیستی نشده است.

براین اساس با انتقال عزیزنژاد به دانشگاه علوم پزشکی، سکان سرپرستی بهزیستی استان به دست معاون پشتیبانی آن سپرده شده است.

خبر می رسد اکنون گزینه ای جدی برای مدیرکلی بهزیستی استان مطرح نیست.

ارسال نظر