کد خبر : 939

همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی با حضور ابتکار

همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی با حضور ابتکار

بوشهر24: همایش اصلا طلبان استان بوشهر به مناسبت 24 خرداد سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور، سالاری استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استان بوشهر برگزار شد.

بوشهر24: همایش اصلا طلبان استان بوشهر به مناسبت 24 خرداد سالروز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور، سالاری استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استان بوشهر برگزار شد.

 

همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی
همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی همایش اصلاح طلبان بوشهر در سالروز پیروزی روحانی

ارسال نظر