کد خبر : 9751

تحلیلی بر تخریب نماینده دشتستان

بعضی ها نداشته های خود را با داشته های دیگران مقایسه می کنند!!

بعضی ها نداشته های خود را با داشته های دیگران مقایسه می کنند!!

مردم شریف استان را به بررسی میزان آرایش نمایندگان ملت در دوره نهم مجلس جلب می کنیم تا شاید متوجه علت ترس و وحشت گروه تخریب شوند. فعالیت های شبانه روزی، بی دریغ و بی منت نمایندگان مردم در مجلس جهت آبادی ایران اسلامی موجب دیده شدن "تفاوت" های نمایندگان خواهد شد و این خوش آیند برخی نیست.

بوشهر24: مردم شریف استان را به بررسی میزان آرایش نمایندگان ملت در دوره نهم مجلس جلب می کنیم تا شاید متوجه علت ترس و وحشت گروه تخریب شوند. فعالیت های شبانه روزی، بی دریغ و بی منت نمایندگان مردم در مجلس جهت آبادی ایران اسلامی موجب دیده شدن "تفاوت" های نمایندگان خواهد شد و این خوش آیند برخی نیست.

به گزارش "بوشهر24"، ناصرون نوشت:  به طور کلی "شناخت" اشیا به دو صورت ممکن است، نوع اول بر شمردن خصوصیات و "داشته” های شی، نوع دوم بر شمردن خصوصیات و مواردی که شی "فاقد" آن ها است (نداشته ها)، در تعریف از نوع دوم خصوصیات شی یا داشته های "مورد دیگری" با موضوع مورد تعریف سنجیده می شود، به دیگر سخن در نوع اول شناخت، شی به "وجود خود" شناخته می شود و در نوع دوم شناخت، شی به "وجود دیگری" شناخته میشود، بدین صورت که "هستی" شی در مورد اول شناخته می شود و در مورد دوم "نیستی" شی بررسی می شود. در باب شناخت خداوند از هر دو این شیوه استفاده می شود، در باب شناخت دیگر اشیا جمله "تعرف الاشیا باضدادها" قابل توجه است. در نوع اول شناخت به صفات مورد نظر "صفات ثبوتی" و در نوع دوم شناخت به صفات مورد نظر "صفات سلبی" می گویند بدین ترتیب در نامگذاری انواع شناخت در این نوشتار، از آن ها به "شناخت ثبوتی" و "شناخت سلبی" تعبیر می شود.

بر همین اساس انسان ها برای "شناساندن" چیزی به دیگران از دو روش شناخت بر اساس "داشته ها" و شناخت بر اساس "نداشته ها" اقدام می کنند، لازم به ذکر است این شیوه ها تا زمانی کارآمد هستند که از "حقایق و واقعیات" برای معرفی استفاده کنند زمانی که برای شناساندن دیگری از مطالب "خلاف واقع" استفاده شود کارایی این شیوه ها به جای "تبیین شی"، "تخریب شی" خواهد شد. چرا که نتیجه استفاده از مطالب "خلاف واقع"، "شناختی خلاف" واقع خواهد شد و این یعنی "تخریب معرفتی" شی.

برای نمونه اشاره به شیوه تعریف غرب مدرن از خود با استفاده از شیوه سلبی لازم به نظر میرسد:

غرب به معنای تمدنی آن در "شناخت خود به دیگران" بیش از آنکه بر داشته های خود تأکید کند بر نداشته های دیگران تکیه می کند و در تعریف خود به دیگران سعی در القای مفاهیمی دارد که خود فاقد آن هاست، به طور مثال برای تعریف خود، تصاویر شرق را به صورت وحشی و فقیر و شرایط نابسامان نشان می دهد و زندگی به دور از تمدن دیگران را برای تعریف خود نمایش می دهد و از پاسخ به هستی خود اجتناب می کند پرسش هایی مانند چرایی وضع روانی جامعه، چرایی بالا بودن آمار خودکشی و طلاق و بسیاری سوالات دیگر را بی پاسخ می گذارد. تقابل غرب با بلوک شرق و بعد از آن با نظام جمهوری اسلامی ایران به نوعی درین معنی قابل توجیه است.

همچنین در باب اختلاف نظرات اشاعره و معتزله می توان چنین رویکردی را مشاهده کرد، هر کدام از آن ها به جای سعی در اثبات خود برای شکست نظر مقابل تلاش می کردند، به دلیل اینکه هیچ کدام توان اثبات خود با داشته هایشان را نداشتند ناچار هر کدام اشکالات دیگری را مطرح می کردند و هدف از طرح این اشکالات اثبات حقانیت خود بود.

در مباحث مربوط به جریانات سیاسی کشور مشاهده می شود جریاناتی که توان اثبات حقانیت و درستی اندیشه ها و نظرات ناصحیح خود را ندارند به سمت اشکال تراشی و در مواقعی مشکل سازی روی می آورند. این شیوه از گذشته های دور کاربرد داشته است، با نگاهی اجمالی به تاریخ نوپای انقلاب اسلامی می توان دریافت که عده ای به جای "اثبات" داشته های خویش سعی در "جلوه دادن" نداشته های دیگران و به نوعی "تخریب" رقبای خود هستند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عدم کفایت بعضی عناصر جهت اثبات خویشتن، شاهد تلاش هایی برای "تخریب" چهره افراد مؤمن، معتقد، انقلابی، مورد  تأیید مردم و غبار آلود کردن فضای ذهنی هستیم، در این بین به صورت نمونه به تلاش های این چنینی جهت تخریب نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی استان بوشهر پرداخته خواهد شد.

در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمایندگان استان با رأی مردم سید محمد مهدی پور فاطمی (نماینده محترم مردم شریف دشتی و تنگستان)، سید مهدی موسوی نژاد (نماینده محترم مردم شریف دشتستان)، حجت الاسلام دکتر موسی احمدی (نماینده محترم مردم شریف دیر، کنگان و جم) و عبدالکریم جمیری (نماینده محترم مردم شریف بوشهر، گناوه و دیلم) انتخاب شدند، از همان ابتدا و با در رابطه با موضوع اعتبارنامه جوسازی و حرکت های تخریبی آغاز شد، در همان اوایل یکی از اقدامات تخریبی طرح عدم حضور نمایندگان استانی در تریبون مجلس و یا داشتن نطق پیش و یا میان دستور بود، با گذشت زمان و شدت فعالیت های خستگی ناپذیر غالب نمایندگان استان، به طوری که حضور پر رنگ برخی نمایندگان استان منجر به همراهی یکی از آنان در سفرهای خارجی رئیس مجلس شد، دیگر نماینده با حضور فعال در رسانه های خبری و بعضا تلویزیونی موجب شد انتقادات پیشین به کلی بی فایده گردد، در مرحله بعدی تخریب، هجمه ها به این صورت مطرح شد که شما باید از منافع حوزه انتخابیه دفاع کنید، اساسا وظیفه وکلای ملت رسیدگی به مسائل کلان کشوری است و نه پیگیری مشکلات فردی و شخصی و بعضا بینابینی موکلان، در نظر بگیرید اگر هر یک از وکلای ملت به فکر منافع منطقه ای خود می بودند و تصمیم گیری ها بر اساس مصالح منطقه ای و نه ملی گرفته می شد، آن زمان دیگر مجلس را به عنوان خانه اتحاد ملت نمی شناختیم، در این باره رجوع به اصول میثاق نامه ملت ایران شناخته شده به قانون اساسی مفید به نظر می رسد، صد البته نظرداشت مصالح ملی نتیجه ای جز مصالح منطقه ای نخواهد داشت. در همین حال لازم به ذکر است که نمایندگان استانی ضمن ملحوظ کردن مصالح ملی به دنبال رفع مشکلات منطقه ای نیز بوده اند، اما متأسفانه مثال برخی چونان کسی است که خود را به خواب زده که بیدار کردن خواب زده امری غیر ممکن است.

در ادامه در یکی از موارد خواهان دخالت در امور قوه قضاییه مبنی بر مخالفت و عدم تبعید محکومین به شهرستان خود را مطرح می کنند، حال آنکه کم خردان علت و فلسفه تبعید را نمی دانند، تبعید لزوما به شهر درجه چندمی و به دور از امکانات جهت زجر کش نمودن شخص تبعیدی نیست که مقصد تبعید بودن شهری مایه بدنامی اهالی شهر باشد، به عنوان مثال می توان مقاصد تبعیدی امام امت در پیش از انقلاب را بررسی کرد.

در برخی از این تخریب ها، مغرضین برای بد جلوه دادن نمایندگان ملت از اتصال آنان به افراد شاخص و مطرح کشور استفاده می کنند، مثل آنان چونان افرادی است که با فوت قصد خاموش کردن نور الهی را دارند، غافل از آنکه فوت به شعله موجب گسترده شدن آن می شود و نه خاموشی آن، انتصاب نمایندگان به علامه بصیر و انقلابی مصباح یزدی نه تنها موجب تخریب آنان نخواهد شد بلکه با مروری به بیانات رهبر انقلاب در وصف این فقیه زمان شناس، نزدیکی به علامه مصباح از نقاط قوت آنان خواهد شد. چه زیان کار است آنکه میکارد و زحمت به جان می خرد و دیگران محصول او درو کنند.

در انتها باید یادآور شد، بهانه های مغرضین همیشگی است، قرآن افرادی را معرفی می کند که چشم ظاهر دارند اما چشم واقع بین ندارند!، قلب صنوبری و گوشتی دارند اما قلب اداراکی ندارند!!

مردم شریف استان را به بررسی میزان آرای نمایندگان ملت در دوره نهم مجلس جلب می کنیم تا شاید متوجه علت ترس و وحشت گروه تخریب شوند. فعالیت های شبانه روزی، بی دریغ و بی منت نمایندگان مردم در مجلس جهت آبادی ایران اسلامی موجب دیده شدن "تفاوت" های نمایندگان پیشین و فعلی خواهد شد و این خوش آیند برخی نیست.

هرچند که به هریک از نمایندگان انتقاداتی وارد است که باید در جای خود به آن پرداخته شود اما مغرضان تخریب را بجای نقد در پیش گرفته اند و تخریب و کوبش شخصیتی امثال سیدمهدی موسوی نژاد به علت ریشه داشتن است.

متاسفانه در فضای رسانه ای ما فقط تخریب را مشاهده می کنیم و این در واقع تئوریزه کردن سکولاریسم رسانه ای است.

تخریب گران موسوی نژاد را توصیه به مطالعه کتاب "معراج السعاده" اثر عارف اخلاقی علامه نراقی می کنم تا بدانند که چه داده و چه می گیرند!

یادش بگیر مفاهیم ارزشی چون "چوب خدا بی صداست"!

موسوی نژاد بهانه است...

  • مجتبی زارعی ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۷:۰۷

    1 0 پاسخ

    سلام خدمت هم استانیهای عزیز سید مهدی نیاز به تخریب ندارد چون خصلت اخلاقی کار کردن هست و دشمن درخانه سیدبرود فرمان میبرد تا برسد دوست سید اهل چاپ لوسی نیست حرفش رک میزند چه خشمان بییاد چه بدمان بیاید و در کل وزیری امد پشت مدیر کل خالی کرد ربطی به سید مهدی ندارد مشکل از وزیر بود نماینده نظارت کننده هست نه عوض کننده شخصی در ضما ما به سید مهدی به فکر کار نداریم به عمل کردش کار واقعا وظیفه خودش انجام داده

ارسال نظر