کد خبر : 119

تصاویر/مسابقات رزمی قهرمانان خلیج فارس

تصاویر/مسابقات رزمی قهرمانان خلیج فارس

بوشهر ۲۴: اولین دوره مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ قهرمانان خلیج فارس (persian gulf champion۱) یادمان شهید نادر مهدوی و یارانش صبح روز جمعه در برازجان برگزار گردید.

ورزش رزمی ورزش رزمی kPsiq8KDNcws XLFSNwVjNK60 mOYjAPWxuJIr ورزش رزمی ورزش رزمی علی فروغی ورزش رزمی ورزش رزمی ورزش رزمی ورزش رزمی nrjrRMo9Qgmv CMQkJhRt9bUn 8sVLBnv0OpCo Am5MubqWSdmd 8ZNjZKkFcOHk NwfTIizkS5EA pZqb5dioz14d موسوی نژاد zmyoDoa5ODL7 ورزش رزمی
ورزش رزمی ورزش رزمی kPsiq8KDNcws XLFSNwVjNK60 mOYjAPWxuJIr ورزش رزمی ورزش رزمی علی فروغی ورزش رزمی ورزش رزمی ورزش رزمی ورزش رزمی nrjrRMo9Qgmv CMQkJhRt9bUn 8sVLBnv0OpCo Am5MubqWSdmd 8ZNjZKkFcOHk NwfTIizkS5EA pZqb5dioz14d موسوی نژاد zmyoDoa5ODL7 ورزش رزمی

ارسال نظر