کد خبر : 203

مستند/شهید گمنام، سردار نادر مهدوی

مستند/شهید گمنام، سردار نادر مهدوی

شهید مهدوی مظهر استقامت ما در برابر کید و مکر شیاطین است و ظهور این جوانان که بی مهابا دل به دریای عشق زده اند نشانه پایان عصر حاکمیت استکبار و نزدیک شدن دولت کریمه آل محمد" ص" . چشم ظاهر بین دشمن هرگز وجوه تمایز و تفاوت ما را با خویشتن در نخواهد یافت او ما را با مقیاس های کمی می سنجد و این چنین هرگز نخواهد فهمید که تفاوت یک سره در این معنا نهفته است که ایمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است.

شهيد مهدوي مظهر استقامت ما در برابر كيد و مكر شياطين است و ظهور اين جوانان كه بي مهابا دل به درياي عشق زده اند نشانه پايان عصر حاكميت استكبار و نزديك شدن دولت كريمه آل محمد"ص". چشم ظاهر بين دشمن هرگز وجوه تمايز و تفاوت ما را با خويشتن در نخواهد يافت او ما را با مقياس هاي كمي مي سنجد و اين چنين هرگز نخواهد فهميد كه تفاوت يك سره در اين معنا نهفته است كه ايمان به معاد ترس از مرگ را از درون ما رانده است.

 

حجم ویدئو: 65.61M | زمان ویدئو: 00:33:34

ارسال نظر