کد خبر : 2697

نمایشنامه طنز/ گرانی میگو و شناور شدن بلیط هواپیما به روایت میش خدر

نمایشنامه طنز/ گرانی میگو و شناور شدن بلیط هواپیما به روایت میش خدر

بوشهر24: میش خدر در روایتی طنز به دلایل گرانی میگو در بوشهر و عواقب شناور شدن قیمت بلیط هواپیما پرداخته است.

بوشهر24: میش خدر در روایتی طنز به دلایل گرانی میگو در بوشهر و عواقب شناور شدن قیمت بلیط هواپیما پرداخته است.

بوشهر 24 شما را به شنیدن خبرهای شنیدنی با اجرای میش خدر دعوت می کند!

1.61M :حجم فایل صوتی
00:07:03 :زمان فایل صوتی

ارسال نظر