کد خبر : 2983

نمایشنامه طنز صوتی/ وام مسکن

نمایشنامه طنز صوتی/ وام مسکن

بوشهر24: در این نمایشنامه طنز محلی دانش آموزان در خصوص وام مسکن انشا نوشته اند و به معلم خود ارائه می دهند.

بوشهر24: در این نمایشنامه طنز محلی دانش آموزان در خصوص وام مسکن انشا نوشته اند و به معلم خود ارائه می دهند.

 

1.04M :حجم فایل صوتی
00:04:33 :زمان فایل صوتی

ارسال نظر