علامه بلادی از سران مبارزه علیه استعمارگران به ویژه انگلیس بود؛

بوشهر24: دبیر دومین جشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری(ره) در نشست خبری از برگزاری دومین جشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری(ره) در آذرماه سال جاری خبر …