شهردار بوشهر گفت: شهرداری بوشهر با توجه به شرایط موجود و جهت حفظ و ایمنی و سلامتی شهروندان برنامه‌ای جهت میزبانی در روز سیزده بدر در بوستان های شهر بوشهر و…