کد خبر : 10013

تصاویر2/ حضور سردار قاسمی و دکتر حسن عباسی در همایش مقاومت

تصاویر2/ حضور سردار قاسمی و دکتر حسن عباسی در همایش مقاومت

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر در حال برگزاری است.

بوشهر 24: همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار با سخنرانی دکتر حسن عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در مقابل گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر برگزار شد.

سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری، اجرای ترانه حماسه نادر و جاشوی بی پروا توسط ساسان نوذری، پخش کلیپ از سیاست های استعمار در استان بوشهر و مقاومت دلیرمردان جنوب در برابر آنها بخش هایی دیگر از این مراسم با شکوه بود.

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

سخنرانی آیت الله صفایی در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

دکتر عباسی و سردار حاج سعید قاسمی در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

سردار جمیری در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

حاج عباس هاشمی

ارسال نظر