کد خبر : 10018

تصاویر5/تقدیر از خانواده 12 سردار مبارزه با انگلیسی ها در همایش بوشهر

تصاویر5/تقدیر از خانواده 12 سردار مبارزه با انگلیسی ها در همایش بوشهر

بوشهر24: از خانواده 12 سردار مبارزه با انگلیسی ها و استعماگران در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار تقدیر شد.

بوشهر24: از خانواده 12 سردار مبارزه با انگلیسی ها و استعماگران در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار تقدیر شد.

در این مراسم از خانواده های شهید رئیسعلی دلواری، آیت الله بلادی، عالم مبارز خانواده پدر و پسر مبارز باقر خان تنگستانی و شهید احمدخان، عالم مجاهد سیدمحمدحسن برازجانی، شیخ حسین چاهکوتاهی و  زائرخضرخان اهرمی، غضنفرالسلطنه برازجانی و آیت الله سیدعلینقی دشتی، خالو حسین دشتی،  عالم گرانقدر علم الهدی و شهید نادر مهدوی با حضور سردار جمیری فرمانده سپاه امام صادق(ع)، آیت الله صفایی بوشهری، سردار رزمجو فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه، جمیری نماینده مردم بوشهر در مجلس، سردار قاسمی، دکتر عباسی با اهدای تندیس تقدیر شد.

از سردار رزمجو به نمایندگی از نیروی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به دلیل دستگیری انگلیسی های متجاوز تقدیر شد.

از  مهرداد کرم زاده نیز به خاطر لکه دار کردن غرور انگلیسی ها در مراسم اهدای جایزه قهرمانی المپیک توسط عروس ملکه انگلیس با اهدای مدال تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.

حاج حیدر شاکر راوی رشادت های تنگستان و رئیسعلی دلواری نیز از کسانی بود که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت. شاکر در ادامه به روایت گری رشادت های رئیسعلی و مبارزه بی امان وی با استعمارگران انگلیسی پرداخت.

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

تقدیر از خانواده های مبارزان بوشهری علیه استعمار در همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

همایش بین المللی بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار

 

ارسال نظر