کد خبر : 11628

آموزش فیلمنامه نویسی با چاشنی «مخ‌زنی جنس مخالف»!

به گزارش " بوشهر 24 "، کتابخانه ملی یک از ظرفیت‌هایی است که با توجه به امکانات سخت افزاری و بودجه مناسب و از جهتی در چشم نبودن جان می‌دهد برای فعالیت‌هایی از جنس تربیت نیرو. این ظرفیت چندی‌ست که فعال شده و با روی کار آمدن صالحی امیری بعنوان رییس این سازمان، هر از گاهی اخباری مبنی بر برخی فعالیتهای غیر مرتبط با وظایف این سازمان منتشر می‌شود.

در آخرین مورد از این فعالیتها جدیداً «سروش صحت» در کتابخانه ملی کلاس فیلمنامه نویسی دایر کرده است که مشخص نیست تربیت فیلمنامه نویس چه ارتباطی با شرح وظایف این سازمان دارد.

اما جدای از بی‌ربط بودن این کلاس و این موضوع با سرفصلهای وظایف کتابخانه ملی، و جدای از اینکه جناح روشنفکری برای دست اندازی به بیت المال و ارتزاق از آن از هر فرصتی استفاده می‌کنند و از هیچگونه امکانات باربط و بی‌ربط دولتی چشم نمی‌پوشند، آنچه جالب توجه است اینکه گویا در اولین جلسه این کلاس موضوع «مخزنی جنس مخالف» از طرف استاد کلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنرجویان در جهت نوشتن فیلمنامه‌هایی با این موضوع آموزش دیده‌اند!/مجله فرهنگی هفت راه

ارسال نظر