کد خبر : 13427

بوشهر دبیر جشنواره فرهنگی هنری استان های جنوب کشور در کویت شد

 بوشهر دبیر جشنواره فرهنگی هنری استان های جنوب کشور در کویت شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: دبیری جشنواره هفته فرهنگی هنری استان های ساحلی جنوب کشور در کویت به بوشهر رسید.

به گزارش " بوشهر24 "، حمیده ماحوزی افزود: به منظور برگزاری هفته فرهنگی استان های ساحلی جنوب کشور در کویت دبیرخانه این جشنواره در بوشهر تشکیل می شود.

وی در ارتباط با اهمیت برگزاری جشنواره یاد شده گفت: با توجه به سکونت ایرانیان زیادی در کشور کویت و فاصله گرفتن آنها از فرهنگ و هنر ایرانی برگزاری چنین جشنواره هایی برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در کویت ضرورت دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تصریح کرد: برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری استان های ساحلی کشور در کویت شرایط را برای ارایه ظرفیت های هنری و فرهنگی استان های ساحلی جنوب در این کشور همسایه فراهم می کند.

وی یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان زمینه برگزاری جشنواره هفته فرهنگی هنری استان های ساحلی جنوب کشور در کویت را فراهم می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: پس از فراهم شدن زمینه های لازم و همچنین صدور مجوز هنرمندان انتخاب شده برای حضور در جشنواره از سوی معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای زمان برگزاری جشنواره یاد شده تصمیم گیری خواهد شد.

ماحوزی ادامه داد: برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری استان های ساحلی جنوب کشور در قالب استان های عضو منطقه هشت وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشورهای جیبوتی، امارات، تاجیکستان و اتیوپی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به دیگر مصوبه نشست مدیران کل منطقه هشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری وحدت اسلامی نیز در استان سیستان و بلوچستان تشکیل خواهد شد.

استان های منطقه هشتم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، منطقه آزد قشم و بوشهر با دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر است./ ایرنا

ارسال نظر