کد خبر : 15549

تصاویر/ روستای قرآنی نظرآقا

تصاویر/ روستای قرآنی نظرآقا

بوشهر24: روستای نظرآقا در دهستان زیرراه قرار داشته و جمعیت آن ۲۱۴۶نفر (۴۷۳خانوار) می‌باشد. مردم روستای نظرآقا، با نخستین کلمات وحی چشم به جهان گشوده اند با قرآن زندگی می کنند، روزگار می گذرانند و آنچه در پایان دفتر زندگی آنها را می بندد نیز همین کلمات الهی است. روستای نظرآقا دارای تنها دانشگاه مجازی قرآنی روستایی در کشور است که حاصل دو دهه فعالیت آن تربیت ۸۷ حافظ قرآنی است.

بوشهر24: روستای نظرآقا در دهستان زیرراه قرار داشته و جمعیت آن ۲۱۴۶نفر (۴۷۳خانوار) می‌باشد. مردم روستای نظرآقا، با نخستین کلمات وحی چشم به جهان گشوده اند با قرآن زندگی می کنند، روزگار می گذرانند و آنچه در پایان دفتر زندگی آنها را می بندد نیز همین کلمات الهی است. روستای نظرآقا دارای تنها دانشگاه مجازی قرآنی روستایی در کشور است که حاصل دو دهه فعالیت آن تربیت ۸۷ حافظ قرآنی است.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734375798267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734376578267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734377518267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734378448267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734379698267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/13950511173438638267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734381428267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734382668267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734383918267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734385638267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734386108267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734387048267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734391108267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734389548267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734388608267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734387668267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734392668267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734394388267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734395948267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734397048267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734398298267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734398918267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734399858267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/13950511173440948267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734402198267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734402988267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734403918267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/139505111734404858267314.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/05/11/13950511173441328267314.jpg

عکس: حسین استوار

ارسال نظر