کد خبر : 17478

کودک، بزرگسال کوچک نیست

انتظارات نادرست ما از کودکان

انتظارات نادرست ما از کودکان

یکی از اشتباهات و باورهای نادرست که والدین در مورد کودک دارند این است که برخی کودک را بزرگسال کوچک می‌دانند در حالی که کودک توانایی درک برخی موضوعات را ندارد.

یکی از اشتباهات و باورهای نادرست که والدین در مورد کودک دارند این است که برخی کودک را بزرگسال کوچک می‌دانند در حالی که کودک توانایی درک برخی موضوعات را ندارد. بنابراین باید انتظارات منطقی از فرزند خود داشته باشیم. همه رفتارهای ما چند عاملی هستند بنابراین نباید رفتار کودک را به یک عامل مانند محیط نسبت دهیم.

کودکان نمی توانند در مهمانی ها مانند بزرگسالان رفتار کنند، نمی توانند تمیز غذا بخورند، نمی توانند وسط حرف بقیه نپرند، نمی توانند سریع حاضر شوند... آن ها به تدریج این توانایی ها را بدست می آورند...

 

ارسال نظر