کد خبر : 17990

گزارش تصویری ارسال کمک های ستاد مردمی بازسازی مناطق آسیب دیده کرمانشاه

 ارسال کمک های ستاد مردمی بازسازی مناطق آسیب دیده کرمانشاه

ارسال نظر