کد خبر : 18454

کتاب "جامعه شناسی آموزش در ایران" منتشر شد.

کتاب «جامعه‌شناسی آموزش در ایران» به قلم نویسنده هم‌استانی منتشر شد.

کتاب «جامعه‌شناسی آموزش در ایران» به قلم نویسنده هم‌استانی منتشر شد.

این کتاب با بیانی شیوا و با نگاهی جامعه شناختی،به مطالعه ی پدیده ی تغییر رشته ی تحصیلی در میان دانشجویان می پردازد. تغییر رشته ی تحصیلی ، چند سالی است که به پدیده ای رایج در محافل دانشگاهی استان و کشور بدل گردیده است.

این کتاب با بیانی شیوا و با نگاهی جامعه شناختی،به مطالعه ی پدیده ی تغییر رشته ی تحصیلی در میان دانشجویان می پردازد. تغییر رشته ی تحصیلی ، چند سالی است که به پدیده ای رایج در محافل دانشگاهی استان و کشور بدل گردیده است. از قضا عباس عالی زاده، نویسنده ی هم استانی اثر نیز، خود دارای تجربه ی تغییر رشته ی تحصیلی است. عالی زاده، مقطع کارشناسی خود را در رشته ی مهندسی عمران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر گذرانده و با تغییر رشته در مقطع ارشد، به تحصیل در رشته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران روی آورده است.

کتاب در حقیقت پایان نامه ی مقطع ارشد عالی زاده است که تحت نظر دکتر صادقی فسائی، استاد برجسته ی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران در هزار نسخه و در 6 فصل، توسط انتشارات "مهر" منتشر گردیده است.

اثر مذکور بر مبنای تحقیقی کیفی و مصاحبه ی عمیق با 50 تن از افراد دارای تجربه ی تغییر رشته ی تحصیلی، نگاه متفاوتی به خواننده ارائه می کند. بر خلاف تصور رایج تغییر رشته الزاما تهدیدی برای نظام آموزشی نیست و می تواند به عنوان فرصت نیز به شمار رود اگر چه گسترش آن نشانه ی ناکارآمدی هدایت تحصیلی در مقطع متوسطه است.

 

ارسال نظر