کد خبر : 1987

سایت های خبری فاقد مجوز بوشهر یک هفته مهلت دارند

سایت های خبری فاقد مجوز بوشهر یک هفته مهلت دارند

بوشهر24: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر مهلت سایت های خبری برای تشکیل پرونده و صدور مجوز را به مدت یک هفته تا 6 مردادماه تمدید نمود.

بوشهر24: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر مهلت سایت های خبری برای تشکیل پرونده و صدور مجوز را به مدت یک هفته تا 6 مردادماه تمدید نمود.

به گزارش "بوشهر24" به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان بوشهر در این اطلاعیه آمده بود:
به اطلاع کلیه سایت های خبری تحلیلی استان می رساند برابر ماده یک(تبصره 2 و 3) قانون مطبوعات و مصوبه جلسه کمیسیون بررسی، هماهنگی و مقابله با تهدید های فضای سایبری حداکثر تا تاریخ 31/4/93 به این اداره کل جهت تشکیل پرونده برای صدور مجوز به این اداره کل مراجعه فرمایند. بعد از تاریخ یاد شده، بنا به تاکید معاونت مطبوعاتی وزارت متبوع سایت های که برای تشکیل پرونده اقدام نکرده اند از فضای مجازی حذف خواهد شد.

‌ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.
نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
‌تبصره 1- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.
تبصره 2 - نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(30/01/1379)
تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (30/01/1379)
v مصوبه جلسه کمیسیون بررسی، هماهنگی و مقابله با تهدیدهای فضای سایبری استان مبنی بر
«ساماندهی و شناسنامه دار کردن پایگاه های اطلاع رسانی»

ارسال نظر