کد خبر : 21289

عبدالرحیم افروغ

احسن الحالی بهتر از فرج نیست

احسن الحالی بهتر از فرج نیست

باید گام برداشت و رفت ، سکون جایز نیست ، و حرکت که در پی یک اراده ی راستین آغاز شود از الزامات این مقدمات فرج است.

بوشهر24، همه بر لب دعای احسن الحال داریم و همه در جستجوی عبور از شرایط نامساعد هر عصر و مقطع از حیات بشر ، و این بهترخواهی در ذات انسان قرار دارد ، چونکه بنا نیست در عصر غیبت به وضع موجود راضی باشیم.

البته فرجی که دنبال می‌کنیم در نهایت منجر به تحقق دولت کریمه خواهد شد ، اما برای هر مسئله و مشکل بشر هم مفهوم دارد و این فرج یعنی پایان هر سختی ، اضمحلال هر شرایط چندش آور و انزوای ظالم و شکستن شاخ ظلم از هر فرعون و رسیدن یوم الله های نصرت و ظفر جهادگران عدالت خواه و یاوران آزدی بخش بشریت ، چه از شر اشرار و چه از مسائلی و بلاهای دامن‌گیر بشر.

حال انکه باید ضمن تلاش برای تحقق فرج در هر امری از امور بشریت ، بی تفاوت نسبت به آن فرج فرح بخش نشد  ، و گام ها و افکار خود را در راستای رسیدن به این مهم بکار بست.

دنبال احسن الحالی هستیم که انسان در مسیر هدایت خود قرار گیرد و شرافت وکرامت انسانی در عالم موج زند و مفهوم احسن الخالقین نه در محدودی بلکه در امتی از بشر نمایان شود و فخر نگاری بر همه ی اشقیای تاریخ به شایسته ترین وضعی نگاشته شود.

باید در این مسیر رفت ، و گام ها را یکی یکی طی کرد و حواس خود را مراقبت کرد که از آن مراتب کمال غافل نشود. خواه این گام های ما در مبارزه با امریکا محقق شود ، خواه در خدمت به مردم ، یا مبارزه با بیماری ها و مصائب مردم.

باید گام برداشت و رفت ، سکون جایز نیست ، و حرکت که در پی یک اراده ی راستین آغاز شود از الزامات این مقدمات فرج است.

 

ارسال نظر