کد خبر : 21326

برنامه‌های درسی سه شنبه 26 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

برنامه‌های درسی سه شنبه 26 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه 26 فروردین ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش بوشهر24، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه 26  فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت۷:۴۵تا۸ آموزش درس تربیت بدنی

ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس فارسی پایه ٩ .

ساعت ٨:٢٠  تا ٨:۴٠ درس عربی پایه۸  .

ساعت ٨:۴٠تا  ٩ درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩  تا ٩:٢٢درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی ونگارش پایه اول.

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی ونگارش  پایه دوم.

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه سوم.

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها وهدیه های آسمانی    پایه چهارم.

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی ونگارش  پایه پنجم.

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی   پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس نگارش۱پایه١۰تمامی رشته ها.

ساعت١۵درس ریاضی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک ۲پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۶درس ریاضی۲  پایه۱۱رشته تجربی

ساعت۱۶:٣٠ درس دین وزندگی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک وتجربی  .

ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه١۱تمام رشته ها.

 ساعت ٢٢ تا٢٢:٣٠ درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ٢٢:٣٠ تا٢٣ درس فیزیک۳  پایه١٢ رشته تجربی

شبکه ۴ :

ساعت ۸تا۸:٢۵درس اصول عقاید  ۱پایه ١٠ رشته  علوم و معارف اسلامی.

 ساعت۸:٢۵تا٨:۴۵درس تاریخ ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:۴۵تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ۳پایه ۱۲رشته علوم معارف اسلامی

ساعت٩:١٠ تا٩:٣۵درس اصول عقاید ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی .

ساعت ٩:٣۵تا۱۰علوم و فنون ادبی ۳پایه ۱۲رشته  ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠ تا١٠:٢۵درس علوم و فنون ادبی۱پایه ۱۰ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی.

 ۱۰:۲۵تا ۱۰:۵٠ مدیریت تولید پایه ۱۱ مبحث کیفیت- شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

۱۰:۵٠تا ۱۱:١۵درس دانش فنی پایه،رشته شبکه ونرم افزاررایانه پایه۱۰ شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

۱۱:۱۵تا ۱۱:۳۵درس استاندارد برنامه‌ریزی امورهنری درخانواده پایه ۱۱ رشته مدیریت و برنامه‌ریزی امورخانواده شاخه کاردانش

۱۱:۳۵تا ۱۲استاندارد طراحی چهره پایه ۱۰ رشته چهره سازی شاخه کاردانش.

انتهای پیام/

ارسال نظر