کد خبر : 21391

سردارانی که جان خود را سپر دفاع از سربازانشان میکنند

بوشهر24، این مردان به کجا میروند! اینچنین، با هر چیزی که در اختیار دارند چوپ ، تفنگ و... ؛ به میدان میروند برای حفاظت از سرزمینشان، برای حفاظت از دینشان.

شاید کسانی در این میان سنشان کوچک باشد اما فهمشان مردانه است.

چه بچه هایی که فهمشان مردانه است و همه مثل بالا زاده و عالی و همچنین عباسی اند.

بچه هایی که ایمانشان باعث قوت آنان است نه سنشان.

بچه هایی که ایمانشان آنقدر قوی است که جان خود را زیر تانک ها میگذارند.

و سردارانی که جان خود را سپر دفاع سربازانش میکنند، سردارانی که ایمانشان باعث دوام آنهاست نه دست و پایشان.

بر دشمن می تازند مانند شیر تا که سرزمینشان را پس گیرند.

و شهیدانی که میمیرند اما از خون آنان مردانی پدیدار میشوند دلیر، شجاع و عدالت خواه که نمی گذارند کسی به سرزمینشان، به خاکشان ،به اعتقاداتشان دست درازی کنند .

و چه زیباست این شعر:

الهی به آنان که پرپر شدند

پر از زخم های مکرر شدند

به آنان که چون پرده بالاترند

قدم در حریم تماشا زدند.

انتهای پیام/

ارسال نظر