کد خبر : 3424

تصاویر/ یادواره شهید رئیسعلی دلواری با حضور رئیس مجلس

تصاویر/ یادواره شهید رئیسعلی دلواری با حضور رئیس مجلس

بوشهر24: یادواره شهید رئیسعلی دلواری با حضور رئیس مجلس شورای اسلام در زادگاه رئیسعلی برگزار شد.

 بوشهر24: یادواره شهید رئیسعلی دلواری با حضور رئیس مجلس شورای اسلام در زادگاه رئیسعلی برگزار شد.

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

حضور لاریجانی در دلوار

همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

همایش رئیسعلی دلواری

سخنرانی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش رئیسعلی دلواری

 

ارسال نظر