کد خبر : 439

تصاویر / گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد

تصاویر / گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد

بوشهر 24: همزمان با آغاز برنامه های گرامیداشت سوم خرداد روز آزادی خرمشهر با حضور نیروهای مسلح و مسئولین استان قبور شهدای بوشهر گلباران شد.

بوشهر 24: همزمان با آغاز برنامه های گرامیداشت سوم خرداد روز آزادی خرمشهر با حضور نیروهای مسلح و مسئولین استان قبور شهدای بوشهر گلباران شد.

 

 

گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد
گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد گلباران قبور شهدای بوشهر همزمان با سوم خرداد

ارسال نظر