کد خبر : 5238

گفت و گوی اختصاصی بوشهر24 با دکتر روح الله ایزدخواه از اساتید دانشگاه تهران

نشریات استانی چگونه می‌توانند به پیشرفت اقتصاد کمک کنند؟

 نشریات استانی چگونه می‌توانند به پیشرفت اقتصاد کمک کنند؟

بوشهر24: دکتر روح الله ایزدخواه از اساتید دانشگاه تهران در گفت و گویی با خبرنگار "بوشهر24"، به بررسی جایگاه نشریات استانی و محلی در تحولات اقتصاد بومی و منطقه ای می پردازد.

بوشهر24: دکتر روح الله ایزدخواه از اساتید دانشگاه تهران در گفت و گویی با خبرنگار "بوشهر24"، به بررسی جایگاه نشریات استانی و محلی در تحولات اقتصاد بومی و منطقه ای پرداخت.

جایگاه نشریات محلی در تحولات اقتصاد بومی و محلی کجاست؟

در شهرستان های کوچک و دهستان ها، تکثر دستگاهی و نهادی و تعدد ادارات اجرایی نسبت به شهرهای بزرگ کمتراست و به همین علت امکان ظهور و بروز برای نهادهای غیر دولتی مثل رسانه ها بیشتر می شود.

رسانه های محلی نسبت به رسانه های ملی قدرت نفوذ بالاتری دارند، لذا  بیشتر هم به چشم می آیند و در نتیجه می توانند نقش آفرینی موثرتری داشته باشند.

نشریات و رسانه های استانی و منطقه ای چگونه می توانند به تحول و رونق اقتصاد بومی کمک کنند؟ نحوه جذب سرمایه توسط رسانه های محلی چگونه باید صورت پذیرد؟

رسانه ها به دلیل اینکه بیشتر دیده می شوند، باید علاوه بر نقش گزارش گیری، به نهادهای درگیر در تحول اقتصادی کمک دهند و در عاملیت این تحول ، نقش آفرین باشند چون کار رسانه ای برمبنای اطلاعات و دانش، سازماندهی می شود و نه بر مبنای سرمایه و مدیریت.

رسانه ها نه در مسند دولتی هستند که تصمیم گیری کنند ونه می توانند همانند بانک ها با سرمایه نقش آفرینی کنند؛ لذا آنها تنها می توانند برمبنای اطلاعات و تحلیل دانش به ایفای نقش بپردازند و بدین وسیله ناکارآمدی ها و و کاستی های ناشی از فقدان اطلاعات را حل و فصل کنند.

بعنوان نمونه ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد در منطقه ای که دارای معدن است سرمایه گذاری کند به دلیل پیچیدگی و ابهام شرایط و نداشتن اطلاعات تخصصی در مورد شرایط اقتصادی ،انواع معادن ،و ظرفیت های آنها و میزان سرمایه لازم برای احیای معادن ، سردر گم می شود و اینجاست که رسانه ها می توانند با حضور به موقع در صحنه  و با ساماندهی اطلاعاتی در مورد این شرایط  و به روز کردن اطلاعات ،پاسخگوی این ابهامات و هادی سرمایه گذار باشند.

کارکرد دیگری که رسانه ها می توانند در فضای اقتصاد محلی داشته باشند این است که بدلیل مقبولیت رسانه بعنوان یک نهاد اجتماعی ، همه اقشار و نهادهای دیگر جامعه مایلند با رسانه ها همکاری و تعمل داشته باشند.

لذا رسانه ها می توانند به محفلی تبدیل شوند برای تعامل و ارتباط بین فعالین و عوامل اقتصادی که برقراری چنین تعاملاتی منجر به ایجاد زنجیره های اقتصادی می شود که این زنجیره ها هماهنگی و همفکری بین عوامل اقتصادی را افزایش داده و موجبات توافقات اقتصادی نهایی فراهم میشود که جلسات هم اندیشی بین رسانها از مصادیق این امر است.

یکی از معضلاتی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که در فضای اقتصاد محلی به دلیل تکثر نهادی و کمیابی اطلاعات، امکان فساد اقتصادی در سطح محلی بیشتر است و حتی اگر یک طرح و برنامه ایده آل هم برای تحول اقتصادی فراهم شود، میزان مقاومت در برابر طرح بیشتر می شود.

لذا رسانه ها می توانند با مطالبه گری و ترویج و تبلیغ پیرامون طرح مذکور، از حجم این مقاومت بکاهند و مفاسد اقتصادی را برطرف کرده و از بین ببرند.

پس نقش آفرینیرسانه  ها برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، کاهش مقاومت در برابر برنامه تحول اقتصادی است که نقش بسیار مهم و ارزشمندی است.

لذا رسانه ها می توانند با ساماندهی اطلاعات اقتصادی و ایجاد تعامل بین فعالین اقتصادی که فعالین عبارتند از صنعتگر، سرمایه گذار و کارآفرین و...می توانند در هدایت سرمایه گذاری به سمت فعالیتهای ارزشمند ، موثر واقع شوند.

 

آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری و پیگیری آن از طریق مسوولین چگونه باید انجام پذیرد؟ آیا این کار در قالب فعالیت های رسانه ها می گنجد؟

در فرآیند سرمایه گذاری سه مولفه تعریف می شود :

ورودی و پردازش و خروجی. دولت برای تامین ورودی باید به ایجاد منابع بپردازد که این تامین سرمایه است و اهتمام بخش خصوصی به خروجی فرآیند سرمایه گذاری و در جهت جذب فعالیت های اقتصادی است.

نکته قابل توجه این است که در قلب و پردازش این فرآیند، خلا حاکم است  یعنی نهادی بطور مشخص عهده دار این مسولیت نیست که رسانه ها و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی می توانند در این زمینه به ایفای نقش بپردازند؛ چراکه با حضور سرمایه گذار و تامین منبع سرمایه و مشخص شدن فعالیت های اقتصادی، آنچه که به عنوان حلقه مفقوده این فرآیند مطرح است و اتفاقا مغفول هم واقع شده، چگونگی و نحوه سرمایه گذاری در طرح هاست.

اینکه سرمایه گذاری باید در چه فعالیت هایی انجام پذیرد؟ اولویت با چه فعالیتی است؟ و سوالاتی از این دست، که این کار باید توسط نهادهای غیر دولتی و غیر خصوصی انجام پذیرد که رسانه ها یکی از بهترین مصادیق این مهم هستند و می توانند سرمایه ها را به سمت فعالیت های ارزشمندتر هدایت کنند و شکل سرمایه گذاری را بهبود بخشند و سرمایه گذاری های خرد را با هم ادغام کنند که این تجمیع، خود باعث تشویق فرآیند سرمایه گذاری می شود.

ارسال نظر