کد خبر : 7746

تصاویر/ نشست خبری مشاور رسانه ای رییس جمهور در بوشهر

تصاویر/ نشست خبری مشاور رسانه ای رییس جمهور در بوشهر

بوشهر24: دکتر ˈمحمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری در نشست خبری روز سه شنبه به سوالات خبر نگاران رسانه های محلی پاسخ گفت .

بوشهر24:  دکتر ˈمحمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری در نشست خبری روز سه شنبه به سوالات خبر نگاران رسانه های محلی پاسخ گفت .

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

 نشست خبری دکتر محمدرضا صادقˈ مشاور رسانه ای رییس جمهوری

ارسال نظر