کد خبر : 8765

تصویر/ رونمایی از مجسمه شیرزن جنوب

خیری انبارکی همسر رئیسعلی دلواری

امروز...روستای انبارک، بخش ساحلی،دلوار ، تنگستان رونمایی از  تندیس شیرزن  جنوب؛ خیری انبارکی، همسر  رئیسعلی دلواری در این مراسم از تندیس شیر زنی پرده برداشته شد که دوش به دوش رئیس علی  دلواری در نبرد با قوای متجاوز ایستادگی کرد تا امروز تاریخ عدالت خود را با تندیس این زن در مسیر  اهرم به  دلوار به همه انسانها بچشاند، که برای تاریخ مرد و زن مبارز و شجاع فرقی نمی کند.

عکس و متن: اینستاگرام مرتضی درویشی

ارسال نظر