خدری نماینده بوشهر:

حجت الاسلام عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر،دیلم و گناوه در مجلس شورای اسلامی، بخاطر رفتار ناشایست سه ماه از ورود به استادیوم های ورزشی محروم شد.