استاندار بوشهر:

استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر در احداث زمین‌های چمن ورزشی پیشتاز است و شاهد توسعه روزافزون فضاهای ورزشی در نقاط مختلف استان هستیم.