کد خبر : 18112

افتخار آفرینی نینجوتسو کاران شهر وحدتیه

افتخار آفرینی نینجوتسو کاران شهر وحدتیه

افتخار آفرینی نینجوتسو کاران شهر وحدتیه در مسابقات کشوری نینجوتسو مورخ 1396/11/21 به میزبانی استان اصفهان با سرپرستی محمد اسماعیل پور و مربیگری جابر زارع

افتخار آفرینی نینجوتسو کاران شهر وحدتیه در مسابقات کشوری نینجوتسو مورخ 1396/11/21 به میزبانی استان اصفهان با سرپرستی محمد اسماعیل پور و مربیگری جابر زارع

مقام آوران به شرح زیر می باشد

مقام اول:

ابوالفضل رضایی

سید حسین شجاعی

محمد باقرزاده

مهدی شهدوست

سعید زنگنه

سید عسکر احمدی

مقام سوم:

جابر زارع

علی برازجانی

محمد حسن محمدی سده

میلاد سعادت پور

سعید شیخی

مهدی راستگو

طاها نجفی

امیر حسین سعیدی

دانیال کرامتی

 

 

ارسال نظر