کد خبر : 4517

تصاویر/ بوشهر قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد

تصاویر/ بوشهر قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور شد

بوشهر24: دیدار تیم های دریانوردان بوشهر و گلسا پوش یزد، عصر روز جمعه و در مرحله فینال مسابقات فوتبال ساحلی کشور در بوشهر برگزار شد. در این مسابقات تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر به مقام قهرمانی لیگ رسید.

بوشهر24: دیدار تیم های دریانوردان بوشهر و گلسا پوش یزد، عصر روز جمعه و در مرحله فینال مسابقات فوتبال ساحلی کشور در بوشهر برگزار شد. در این مسابقات تیم فوتبال ساحلی دریانوردان بوشهر به مقام قهرمانی لیگ رسید.

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

فینال لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور- بوشهر

ارسال نظر